Sweden > Riksarkivet

SE/RA/730376

Ukrainska sällskapet i Sverige

1947--1999
eac_ead_export

Conditions governing access

Se tillståndspärm

Tillståndsgivare: Arkivråd E-avdelningen

Other finding aids

Extent

6,5 Hyllmeter

Other descriptive information

Ukrainska sällskapet i Sverige (USS) bildades 1 maj 1947 i Stockholm. Initiativet till att bilda sällskapet togs av sex personer: Kyrylo Harbar, Teodor Hywel, Bohdan Kentrschynskyj, Wolodymyr Pankiw, Roman Rydnyk och Bohdan Skobowytsh-Okolot. Sällskapet skickade sedan brev till alla kända ukrainare i Sverige med information om sällskapets bildande och ett erbjudande om medlemskap. USS:s första ordförande blev Walerian Fedortjuk (1947- 1952). Han efterträddes av följande personer: Ivan Butko (1953), Kyrylo Harbar (1954-1977), Bohdan Zaluha (1978-1992), Petro Basarab-Horwath (1993-). Antalet medlemmar har varierat mellan 200 och 300 personer. USS har under åren aktiv deltagit i den ukrainska väst-diasporans arbete för att bevara ukrainsk kultur och att sprida en mer sanningsenlig bild om Ukrainas situation, befriad från Sovjetisk propaganda. Inom sällskapet har både umgänget och sam- arbetet mellan medlemmarna präglats av demokratiska värderingar, tolerans och solidaritet. Några partipolitiska och religiösa konflikter har inte förekommit. Handlingarna som ingår i detta arkiv har deponerats vid flera olika tillfällen. De första depositionerna som omfattade även ljudband överlämnades av Bohdan Skobowytsh-Okolot under åren 1989-90. År 1984 dog Kyrylo Harbar som i sin lägenhet förvarade merparten av USS:s handlingar för perioden 1947-1977. Även dessa iordningställdes och överlämnades som deposition till Riksarkivet av Bohdan Skobowytsh-Okolot 1993. Under år 1995 och senare 1999 tog Riksarkivet emot flera efterleveranser av Bohdan Zaluha. Dessa bestod i första hand av korrespondens och tidningsmaterial. Alla dessa handlingar har nu sammanförts till ett enhetligt arkiv, ordnats och förtecknats av undertecknad. I sammanhanget bör nämnas att Walerian Fedortjuks samling "Ukrainare 50 år i Sverige" som överlämnades som deposition av hans maka Raili Hagblad Fedortjuk 1998, i viss mån utgör ett undantag. Samlingen blir tillgänglig för forskning från år 2015 i enlighet med deponentens önskemål. Med anledning av detta har dessa handlingar inte inlemmats i arkivets serier i vanlig ordning utan fått bilda en egen serie, Ö 7. Katalin Gere Stockholm, den 23 maj 2000

Records creator

Skobowytsh-Okolot, Bohdan Ukrainska sällskapet i Sverige