Sweden > Riksarkivet

SE/RA/730257

Svenska föreningen för medicinsk radiologi

1919--1979
eac_ead_export

System of arrangement

Förteckning över Svenska föreningens för medicinsk radiologi arkiv Upprättad 1986 Agneta Mann/ Kerstin Ottosson

Other finding aids

Extent

15 Volymer

Other descriptive information

Svenska föreningen för medicinsk radiologi INLEDNING År 1919 framlades ett förslag till bildandet av en svensk radiologisk förening. Det första sammanträdet ägde rum den 17 maj 1919 på Serafimerlasarettets rönt- geninstitut. Föreningen utgör en sammanslutning av läkare och ingen- jörer men även andra som är verksamma på den medicinska radiologins område finns med. Syftet med verksamheten är att verka för denna vetenskaps utveckling genom att anordna föredrag, diskussioner och demonstrationer i radiologiska ämnen. Medlemskap i föreningen sker genom inval. För inval er- fordras att den ifrågasatte skriftligen föreslås av två föreningsmedlemmar samt vid föreningssammanträdet väl- jes med 2/3 majoritet. Arkivet är levererat till RA från år 1919 då föreningen startade, till år 1972. Därefter finns det hos sekrete- raren i föreningen eftersom verksamheten fortgår. Förteckningen har utförts av studerande på YRK-kursen HT 1986, Agneta Mann, med undertecknad som handledare. Stockholm i riksarkivet 1987-01-07 Kerstin Ottoson

Records creator

Svenska föreningen för medicinsk radiologi

1 - 10 / 14
SE/RA/730257/A PROTOKOLL MED BILAGOR
SE/RA/730257/A 1 Styrelseprotokoll med bilagor
SE/RA/730257/A 2 Föreningsmötesprotokoll med bilagor
SE/RA/730257/B UTGÅENDE HANDLINGAR
SE/RA/730257/B 1 Utgående skrivelser
SE/RA/730257/C DIARIER - finns ej
SE/RA/730257/D REGISTER OCH LIGGARE - finns ej
SE/RA/730257/E INKOMNA HANDLINGAR
SE/RA/730257/E 1 Korrespondens
SE/RA/730257/F HANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE