Sweden > Riksarkivet

SE/RA/721098

Maja Tjellströms arkiv

1970--1997
eac_ead_export

Conditions governing access

Nej

Other finding aids

Extent

1,2 Hyllmeter, 17 Volymer

Other descriptive information

Maja Tjellström: Maja Tjellström föddes den 17 november 1899 i Wuchang, Kina. Hon var äldst i en syskonskara om tio barn tllhörande det svenska missionärsparet Anna och Anders Tjellström, som under närmare 40 år var verksamma i Kina för Svenska Missionsförbundets räkning. Tillsammans med brodern Martin lämnade Maja vid 13 års ålder föräldrarna och sitt första hemland Kina för skolgång i Sverige. Realexamen i Osby samskola följdes för Majas del av studier vid Magdeburgska skolan i Uppsala med sikte på studentexamen. Någon studentexamen blev det dock inte då, men väl vid ett senare tillfälle. Maja hade planer på att återvända till Kina för att arbeta vid ett sjukhus byggt av Svenska Missionsförbundet och genomgick därför Sophiahemmets sjuksköterskeskola 1921-24, liksom Missionsförbundets missionsskola på Lidingö. Denna utbildning kompletterade hon dessutom med en barnmorskeexamen i Birmingham. När Maja till slut anlände till Kina, redo för ett liv i de gamla hemtrakterna, var året 1927. Situationen i landet var emellertid mycket orolig till följd av kommunistuppror och Maja kom inte längre än till Shanghai, där hon mötte sina föräldrar och syskon på flykt undan oroligheterna. Besviken tvingades Maja resa tillbaka till Sverige. Där väntade istället tjänstgöring på olika sjukhus i Stockholmstrakten, bl.a. Serafimerlasarettet. Året 1934 vistades Maja Tjellström en tid på Runö, utsänd i egenskap av en rikssvensk sjuksköterska för att bekämpa en misstänkt difteriepidemi på ön, som då fortfarande hade en svensktalande befolkning. Senare under 1930-talet, vidareutbildade hon sig till distriktssköterska. Efter riksdagsbeslut 1935 hade en mera fast organiserad distriktsvård börjat införas och Maja var en av dem, som 1938 sändes ut på pionjärtjänstgöring med ansvar för hemsjukvård, spädbarnsvård m.m. inom sina respektive distrikt. Maja kom till Härnösand och Västernorrlands län, ett område där hon stannade till 1945 med avbrott för en vistelse i Kanada 1939-1940. Hon hade då fått ett Rockefellerstipendium för att vidareutbilda sig vid Toronto University School of Nursing, dit hon senare f.ö. återvände på ett andra stipendium 1950. Under en lång följd av år, 1945-1965, var Maja Tjellström sedan rektor för Statens distriktssköterskeskola i Solna. Efter pensioneringen hösten 1965 reste Maja Tjellström till dåvarande Ceylon som medicinsk assistent vid ett familjeplaneringsprojekt med SIDA som huvudman och med mål att utveckla landets mödra- och barnavård. Åren 1969-75 arbetade hon som föreståndare för Individuell Människohjälps hem för utvecklingsstörda i Jerusalem. Från 1976 till 1990-talets mitt var hon på frivillig basis knuten till The Four Homes of Mercy, en institution för gamla, handikappade och föräldralösa barn i Betania på Västbanken, formellt som rådgivare men i realiteten som eldsjäl och drivande kraft. Maja Tjellström avled i Jerusalem den 3 oktober 1998. The Four Homes of Mercy: The Orthodox Invalids' Home Charitable Society, som driver The Four Homes of Mercy, grundades 1940 av en kristen palestinsk kvinna vid namn Katherine George Siksek (1894-1975?) i ett Jerusalem där fattiga, gamla och handikappade människor kunde ha det mycket svårt. Verksamheten började i Jerusalem i en liten skala, men växte snabbt eftersom behoven var stora. Föreningens patienter togs så småningom om hand i hyrda lokaler i Beit Jala, nära Bethlehem. Under 1960- och 1970-talen byggde föreningen successivt egna lokaler på mark donerad av kung Hussein av Jordanien i Betania (Dahr-el-Barroukeh) på Olivbergets östra sluttning. Den nya byggnaden rymde och rymmer fortfarande ett hem för gamla, ett hem för föräldralösa barn och ett hem för handikappade barn. Det fjärde hemmet, en förlossningsavdelning, har behållit sin verksamhet i Beit Jala. Verksamheten har från starten till större delen bedrivits med inhemska såväl som utländska bidrag från frivilligorganisationer och enskilda. I det sammanhanget spelade Maja Tjellström en stor roll för The Four Homes of Mercy. Med sin bakgrund i SIDA och inom sjukvården, och med sina kontakter bland frikyrkorna lyckades hon samla in anseliga summor till hemmen, liksom gåvor in natura i form av sjukvårdsutrustning, sängar, kläder, leksaker m.m. En hel rad större och mindre ombyggnader och reparationer genomfördes dessutom med insamlade medel från Sverige. Det är denna hennes aktiva verksamhet för att skjuta samman pengar för hemmens behov, som Maja Tjellströms arkiv huvudsakligen speglar. Den 10 januari 1987, under ett tillfälligt besök i Stockholm, "enleverades" Maja Tjellström av Lasse Holmqvist för medverkan i det populära TV-programmet Här är ditt liv. En hel del uppmärksamhet ägnades där hennes arbete i Jerusalem. Några månader senare kunde Maja konstatera att programmet varit till god nytta för hemmen. Trehundra tusen kronor i gåvor från TV-tittarna lades till tidigare bidrag från Frikyrkan Hjälper och Svenska Journalens läkarmission och möjliggjorde en nödvändig ombyggnad av hemmens centralkök. Maja Tjellströms arkiv: Delar av arkivet lämnade Maja Tjellström själv till Riksarkivet i omgångar under 1980-talet (1983 1598/J1, 2276/J1; 1985-02-07 reversal nr 35; 1987). Efter hennes död mottogs en större efterleverans i december 1998 (54-4304-98). Arkivet ordnades och förtecknades av undertecknad under våren 1999. Materialet är fritt tillgängligt för forskning. Riksarkivet den 21 juni 1999 Lena Ånimmer Hänvisning: Se även Anna och Anders Tjellströms arkiv (RA/721155), där bl.a. brev till Maja Tjellström ingår.

Records creator

Tjellström, Maja

1 - 1 / 1
  • 1
SE/RA/721098/~