Sweden > Landsarkivet i Lund

SE/LLA/31055

Spelmannen Ola Olssons i Skarup arkiv

1839--1912

Scope and content

Landsarkivet i Lund har i april 2005 som gåva från Blekinge Spelmansförbund erhållit arkivbeständiga kopior av noter och dagböcker (sammanlagt 12 volymer) som tillhört spelmannen Ola Olsson från Skarup. Originalen finns kvar i privat ägo hos ättlingarna till Ola Olsson. Ola Olsson föddes den 1 juli 1823 som son till bonden Ola Pehrsson och dennes hustru på nr 69 Skarup i Ronnebys landsförsamling. Gården var liten och kan inte ha lämnat en materiell försörjning för mer än livets nödtorft. Hans musikbegåvning upptäcktes tidigt och han fick ovanligt nog för en småbrukarson möjlighet till musikutbildning. Han lärde sig noter av militärmusiker i Karlskrona. Ola blev en verkligt känd och eftertraktad spelman under sin livstid och tack vare att han var notkunnig har vi nu tillgång till ett tiotal spelböcker. Dessutom skrev han dagbok, vilket gör att vi vet en del om hans liv. Handstilen är tydlig och noterna prydligt nedskrivna och spelbara. Ola gifte sig den 24 april 1847 med Maria Månsdotter (född 1824-08-14 i Ronneby). I deras äktenskap föddes följande barn: - son Ola, född 1848-02-10 - son August, född 1855-09-20 - dotter Hilda Lovisa, född 1859-01-14. Ola Olsson arrenderade ett torp(nr 68) i Skarup där han bodde med hustrun och barnen. I dagboksanteckningarna kan man följa hans köp av instrument och stråkar, omsorgen om den enda kon (Blomma), födslar, vigslar och dödsfall på orten, eldsvådor, avrättningar av dömda brottslingar mm. Sonen August (född 1855-09-20) blev också spelman och deltog med Ola i olika spelevenemang på 1800-ralet. Ola Olsson avled den 9 februari 1888 i Ronneby, 64 år gammal. Dödsorsaken var ett organiskt hjärtfel samt "äggvitesjukdom och vattensot". Innehållet i notböckerna är den musik som Ola spelade och hörde spelas i trakterna Blekinge Södra Småland. Dels är det folkmusik: engelskor, polskor, valser etc., men även militärmusik, operaarior, Bellmanvisor samt 1800-talets populärmusik finns med. Blekinge spelmanslag har även gjort inspelningar från Ola Olssons nothäften. I arkivet ingår notböcker som även tillhört August Olsson och Oskar K. H. Olsson.

Arkivet omfattar endast kopior.

Other finding aids

Extent

2 Volymer

Records creator

Olsson, Ola

1 - 1 / 1
  • 1
SE/LLA/31055/A Noter och ett par anteckningsböcker