Sweden > Landsarkivet i Göteborg

SE/GLA/12336

Svältornas revirs arkiv

1788--1922

Scope and content

Svältornas revir fanns vid skogsstatens omorganisation 1869. Reviret tillhörde Västra Överjägmästardistriktet.Svältornas revir upphörde 1911 för att därefter uppdelas i Slättbygds, Marks och Ulricehamns revir. Delarna som inlemmades med Ulricehamns revir kom således att tillhöra Smålands distrikt. 1927 delades även Slättbygds revir och uppgick i Hunneberg, Kinne och Marks revir. I sin tur uppgick Marks revir i det nybildade Alingsås revir 1934.

System of arrangement

Arkivnr GLA/12336 Förteckning 54/93 Förteckning över Svältornas revir

Conditions governing access

Ö

Other finding aids

Extent

0,4 Hyllmeter

Records creator

Jägmästaren i Svältornas revir

1 - 10 / 11
SE/GLA/12336/B I Konceptböcker
SE/GLA/12336/B II Årsredogörelser
SE/GLA/12336/B III Rapporter förvaltningsförslag
SE/GLA/12336/C I Diarier
SE/GLA/12336/C II Register till diarier
SE/GLA/12336/D Liggare och register
SE/GLA/12336/E I Inkomna skrivelser
SE/GLA/12336/E II Inkomna cirkulär
SE/GLA/12336/E III Inkomna rapporter
SE/GLA/12336/F Ämnesordnade handlingar