Sweden > Landsarkivet i Göteborg

SE/GLA/10792

Rederi AB Avenas arkiv - GLA/C0035

1872--1928

Scope and content

Rederiaktiebolaget Avena i Uddevalla grundades 1874 av handelsbolaget WII:m Thorburns Söner för att huvudsakligen frakta bolagets varor på linjen Uddevalla-London. Bolagets tonnage utgjordes från början av S/S Avena om 727 bruttoregisterton. Tonnaget utökades 1885 med ångaren Sitona och 1890 med Annona samtidigt som bolaget nådde sin högsta omsättning. Låga konjunkturer under slutet av 1890-talet medförde att S/S Sitona såldes 1897. Samma år förolyckades Annona. 1900 inköptes S/S Pollux som tillsammans med Avena uppehöll linjen till 1912 då bolaget trädde i likvidation. Orsakerna var bl.a. allt färre leveranser till Uddevalla, göteborgsrederiernas lägre fraktkostnader och S/S Pollux haveri. Traden överläts på Ångfartygs AB Thule, Göteborg, som också övertog ångaren Avena. Linjens representant i Uddevalla blev i fortsättningen Rederiaktiebolaget Avenas huvudredare Charles Thorburn. En långvarig process mot Tyska staten om ersättning och skadestånd för S/S Pollux medförde att bolagets upplösning fördröjdes till 1926. Delar av Charles Thorburn AB arkiv ingår i serie B III.

System of arrangement

Arkivnr GLA/10792 Privatarkiv C:35 Förteckning 188/1967 Förteckning över Rederi AB Avenas arkiv

Conditions governing access

Ja

Tillståndsgivare: Landsarkivarien

Other finding aids

Extent

13 Hyllmeter

Records creator

Rederi AB Avena

1 - 10 / 35
SE/GLA/10792/A PROTOKOLL
SE/GLA/10792/A I Bolagsstämmoprotokoll
SE/GLA/10792/B KONCEPT
SE/GLA/10792/B I Brevkopieböcker
SE/GLA/10792/B II Kopieböcker: Fraktfakturor
SE/GLA/10792/B III Kopieböcker: Lastlistor
SE/GLA/10792/C DIARIER
SE/GLA/10792/C I Brevkopieregister
SE/GLA/10792/D LIGGARE OCH FÖRTECKNINGAR
SE/GLA/10792/D I Aktieägareregister