Romania > National Historical Central Archives

RO-BU-F-00043-18

Direcţia Judiciară. Retragerea naţionalităţii române unor locuitori din Basarabia şi Bucovina de Nord

1942-1944
Codruta Mihailovici
(c) 2017
National Historical Central Archives, Bucharest
This finding aid is written in Romanian .

Scope and content

Potrivit art. 3 din Legea nr. 793/1941, naţionalitatea română era retrasă oricărui cetăţean român, care în timpul evacuării Basarabiei şi Bucovinei de Nord din iunie 1940, sau după această dată, au săvârşit în teritoriile respective fapte de duşmănie împotriva armatei şi populaţiei româneşti, au vătămat prin fapta lor interese româneşti sau au manifestat în public sentimente ostile neamului sau ţării.

În majoritatea cazurilor, retragerea naţionalităţii române s-a făcut pentru fapte ca: dezarmarea ostaşilor români în retragerea din iunie 1940; contribuţia la deportarea în Siberia a unor familii de români sau chiar la executarea lor; distrugerea de bunuri materiale, arhivă etc., ce urmau a se evacua în România; împiedicarea populaţiei române de a se refugia; sentimente ostile şi ofense aduse naţiunii române etc; Un număr mare de retrageri a naţionalităţii române s-a făcut şi pentru activitatea comunistă, desfăşurată de unii locuitori, paralel cu alte acţiuni ostile statului român.

Retragerea naţionalităţii române s-a făcut pe baza deciziilor date de Ministerul Justiţiei, întemeiate pe constatarea judecătorului de pace al locului unde cetăţeanul avea domiciliul. Judecatorul, sesizat prin denunţuri sau din oficiu, trebuia să cerceteze şi să întocmească un dosar pe care îl trimitea Ministerului Justiţiei, împreună cu un raport (referat) motivat, în care arăta dacă era cazul a se retrage naţionalitatea română.

Deciziile individuale sau colective ce s-au dat, au fost publicate în Monitorul Oficial, după care se comunica şi judecătoriei respective, spre a lua măsuri cuvenite.

În multe cazuri de retragere a naţionalităţii române s-au făcut întâmpinări. Pentru cei care au făcut întâmpinări, motivând li s-a retras naţionalitatea în mod eronat, s-a ordonat a se face noi cercetări prin aceiaşi judecătorie şi dacă rapoartele au fost favorabile, Ministerul Justiţiei, apreciind de la caz la caz, a dat o altă decizie de revenire asupra retragerii, care de asemenea a fost publicată în “Monitorul Oficial”, comunicându-se apoi şi judecătoriei. Există totodată şi lucrări, care deşi aveau avizul favorabil al judecătoriei, Ministerul Justiţiei a găsit că nu era cazul a se retragere naţionalitatea română.

Decizii de retragere şi revenire asupra retragerii naţionalităţii române; rapoarte şi referate ale judecătoriilor mixte sau rurale; tabele nominale cu locuitorii care au desfăşurat activitate ostilă împotriva statului, declaraţii ale martorilor; cereri, memorii, apeluri pentru revenire asupra retragerii naţionalităţii române; lucrări cu avizul retragere sau nu a cetăţeniei române; tabele şi registre cu persoanele cărora li s-a ridicat naţionalitatea română

Extent

15,20 meter; meter, 1111 documents. files

Language of the material

The language of the material is Romanian .

Content provider

National Historical Central Archives, Bucharest

1 - 1 / 1
  • 1
RO-BU-F-00043 - file 107, f. 3. Electoral poster for the suffrage in 1938