Poland > Archiwum Państwowe w Krakowie

A. Sang. kartogr. 45

[Plan gruntowy folwarku w Koszycach Wielkich]

1906-1908

Language of the material

polski

General remarks

Miejsce sporządzenia: Tarnów, w lipcu. Zaznaczone wody, grunta dworskie i włościańskie, ogrody, łąki, lasy zarośla, zabudowania folwarku, "Czerwona karczma", drogi i most. Zestawienia powierzchni poszczególnych rodzajów uprawy i nieużytków.

Existence and location of copies

-

Numer mikrofilmu:

-

Conditions governing access

Tak