Poland > Archiwum Państwowe w Krakowie

PL/29/PL-29-569/0

Towarzystwo Szkoły Ludowej Zarząd Główny w Krakowie

1892 - 1940
Z. Wojas, K. Follprecht, M. Klimas
2009-12-28
Archiwum Państwowe w Krakowie
polski

Scope and content

Zawartość

1. Sprawy organizacyjne (statuty, regulaminy, sprawozdania, protokoły posiedzeń) 1892-1938 (sygn. TSL 1-50) 2. Sprawy administracyjno-gospodarcze (dokumenty majątkowe kół, korespondencja) 1892-1939 (sygn. TSL 51-112) 3. Sprawy finansowe (księgi dochodów i wydatków) 1929-1939 [1940] (sygn. TSL 113-115) 4. Sprawy popularyzacji idei Towarzystwa (ulotki propagandowe, katalog biblioteki) 1905-1928 (sygn. TSL 116-118) 5. Koło TSL w Toustem, pow. Skałat (protokoły posiedzeń, korespondencja, spisy książek) 1924-1936 (sygn. TSL 119-123) 6. Spis dokumentów majątkowych szkół, czytelni w Galicji Wschodniej 1908-1939 (sygn. TSL 124-127)

Records creator's history

Dzieje ustrojowe

Towarzystwo Szkoły Ludowej, organizacja oświatowa powstała w 1892 r. w Krakowie, działała do 1940 r. Obejmowała swym zasięgiem teren Galicji, Śląska, Śląska Cieszyńskiego, Bukowinę, a po odzyskaniu przez Polskę niepodległości teren całego kraju. Towarzystwo stawiało sobie za cel szerzenie oświaty szkolnej i pozaszkolnej wśród ludności polskiej. Zakładało i prowadziło szkoły elementarne i średnie oraz przedszkola i ochronki, rozwinęło sieć bibliotek, czytelni, organizowało kursy dla analfabetów i kursy dokształcające, kolonie dla dzieci. Prowadziło również działalność kulturalną. Do 1918 r. jego organizacja była dwustopniowa – Zarząd Główny i podporządkowane mu koła, w 1918 r. utworzono szczebel pośredni - zarządy okręgowe.

Source of acquisition

  Przejęcia akt

 • 1. Przejęto do Archiwum Państwowe w Krakowie 1999-12-31 Numer Księgi nabytków 569 z lat 1892-1940 Forma przejęcia I przejęcie Stan fizyczny Rodzaj A Uwagi
 • 2. Przejęto do Archiwum Państwowe w Krakowie 2009-12-07 Numer Księgi nabytków 3943 z lat Forma przejęcia dopływ Stan fizyczny Rodzaj A Uwagi Ks. Nab. O. 3 nr 1091
 • 3. Przejęto do Archiwum Państwowe w Krakowie 2009-12-22 Numer Księgi nabytków 4021 z lat Forma przejęcia dopływ Stan fizyczny dobry Rodzaj A Uwagi Ks. Nab. O. 3 nr 1101

System of arrangement

Układ akt w zespole

 • 01 Sprawy organizacyjne
 • 02 Sprawy administracyjno-gospodarcze 1892-1939
 • 03 Sprawy finansowe 1929-1939 (1940)
 • 04 Sprawy popularyzacji idei Towarzystwa
 • 05 Koło TSL w Toustem (powiat Skałat) 1925-1936
 • 06 Sprawy majątkowe w Galicji Wschodniej

Conditions governing access

Dostępność

tak

Other finding aids

Informacje o innych pomocach ewidencyjnych

inwentarz książkowy

Extent

127 j.a. jednostka archiwalna, 2.15 mb. metr bieżący

Genre of the material

aktowe materiały archiwalne - 127 j.a. 2.15 mb.

Extent

0 j.a. jednostka archiwalna, 0 mb. metr bieżący

Language of the material

polski

Records creator


Aktotwórca:

Towarzystwo Szkoły Ludowej Zarząd Główny w Krakowie


Inne nazwy twórcy:

Content provider

(ul. Sienna 16, 30-960 Kraków)