Poland > Archiwum Państwowe w Krakowie

03.01

Stowarzyszenie humanitarne "Solidarność" Bnei Brith w Krakowie z l. 1924-1938

1 - 10 / 59
BB 313 Korespondencja pomiędzy Lożą Solidarność w Krakowie a Lożą Braterstwo w Warszawie w sprawie pomocy materialnej dla młodego uzdolnionego muzyka Erwina Herbsta z Łańcuta.
BB 307 Akta personalne członków Stow. Hum. "Solidarność" BB w Krakowie na literę M i N. [Margulies Michał (ur. 1860) członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1913 r.; Markusfeld Józef, dr (ur. 1870) - przemysłowiec z Częstochowy, członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1928 r.; Markusfeld Karol (ur. 1893) – przemysłowiec z Częstochowy, członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1928 r.; Markowicz Roman (ur. 1884) – przemysłowiec z Częstochowy, członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1929 r.; Markowicz Zygmunt, (ur. 1889) - przemysłowiec z Częstochowy, członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1923 r.; Mayer Izydor, dr (ur. 1884) – adwokat z Krzeszowic k. Krakowa, członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1933 r.; Mazur Seweryn, dr (ur. 1900) – przemysłowiec, dyrektor Syndykatu, członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1933 r.; Mester Maksymilian (ur. 1878) – urzędnik Banku Małopolskiego, członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1921 r.; Moszkowski Wincenty (ur. 1876) – zarządca „Flagpol” S-ka z o.o. w Krakowie, członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1937 r.; Mueckenbrunn Jakub, dr (ur. 1889) – przemysłowiec, właściciel fabryki dywanów, członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1918 r.; Nadel Maksymilian, dr (ur. 1887) - adwokat, członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1928 r.; Neufeldt Maurycy (ur. 1861) – kupiec z Częstochowy, członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1928 r.; Neumann Joachim (ur. 1880) – przemysłowiec, członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1935 r.].
BB 314 Podania o subwencję skierowane do Stow. Hum. "Solidarność" BB przez instytucje i stowarzyszenia żydowskie. [Obok podań indywidualnych występują tu liczne podania następujących żydowskich stowarzyszeń: Stowarzyszenie Wsparcia Uczniów Szkół Ludowych Wyznania Mojżeszowego w Krakowie, Związek Żydowskich Towarzystw Gimnastycznych i Sportowych w Polsce, Okręg Krakowski „Makkabi” Juedisch Akademische Vereinigung an der Technischen Hochschule Danzig, Towarzystwo Opieki nad Młodzieżą „Esra”, Biblioteka i Czytelnia Publiczna „Esra” w Krakowie (dom Kahału) zał. w roku 1897, wieczorne kursy zawodowe dla wychowawczyń żydowskich w Krakowie, Towarzystwo Opieki nad Sierotami Żydowskimi w Krakowie, Bursa Rękodzielnicza Sierot Żydowskich przy Stowarzyszeniu Rękodzielników Żydowskich „Szomer Umonim” w Krakowie, Stowarzyszenie ku Wsparciu Uczniów Szkół Ludowych Wyznania Mojżeszowego w Krakowie, Komitet Lokalny Organizacji Syjonistycznej w Przemyślu, Koedukacyjne Kursy Seminaryjne Nauczycieli Języka Hebrajskiego we Lwowie, Zrzeszenie Żydowskich Artystów Malarzy i Rzeźbiarzy w Krakowie, „TOZ” Towarzystwo Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej w Polsce, Związek Żydowskich Inwalidów, Wdów i Sierot Wojennych w Krakowie, „Tarbut” Żydowskie Stow. Oświatowo – kulturalne w Polsce, Stowarzyszenie Dobroczynne „Gemilath Chasudim” w Krakowie, Towarzystwo Rabczańskiej Kolonii Leczniczej dla żydowskiej Dziatwy Szkolnej w Krakowie, Centrala Żydowskiego Towarzystwa Rolniczego we Lwowie, „Nadzieja” Towarzystwo ku wspieraniu Chorej Młodzieży Żydowskiej Szkół Średnich i Wyższych, Zarząd Główny w Krakowie].
BB 312 Subwencje Stow. Hum. "Solidarność" BB w Krakowie dla potrzebujących opieki szkół i instytucji charytatywnych oraz osób prywatnych (układ alfabetyczny).[Instytucje, które otrzymały wsparcie finansowe: Państwowa Szkoła Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Krakowi, Bursa Rękodzielnicza Sierot Żydowskich przy Stowarzyszeniu Rękodzielników Żydowskich „Szomer Umonim” w Krakowie, Publiczna Szkoła Powszechna Miejska im. Kazimierza Wielkiego w Krakowie, Szkoła Zawodowa dla Dziewcząt Żydowskich „Ognisko Pracy” w Krakowie, Żydowskie Towarzystwo Muzyczne w Krakowie, Towarzystwo Rabczańskiej Kolonii Leczniczej dla Żydowskiej Dziatwy Szkolnej w Krakowie. Załączniki: plan przebudowy pływalni w gmachu Szkoły Podchorążych w Łobzowie, (Kraków, X 1929, skala 1: 100) dla Żydowskiego Klubu Sportoweg „Makkabi” w Krakowie].
BB 311 Opieka nad żydowskimi sierotami wojennymi - podania o zapomogi skierowane do Stow. Hum. "Solidarność" BB w Krakowie, korespondencja. [Jako załączniki: metryki urodzin dzieci, świadectwa śmierci ojców, Fotografia Tadeusza Hugona Blumenfelda, wym. 14x9 cm. W teczce znajduje sil 18 podań. Ojcowie sierot zginęli na froncie podczas działań wojennych 1914-1918 bądź wskutek działań wojennych zmarli].
BB 310 Akta personalne członków Stow. Hum. "Solidarność" BB w Krakowie na literę S. [Scharf Juliusz, dr (ur. 1892) – prawnik, przedstawiciel handlowy Drukarni Narodowej, członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1932 r.; Schell Salomon (ur. 1889) – przemysłowiec, członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1935 r.; Schenker Henryk (ur. 1882) – kupiec, wiceprezes Krakowskiego Stowarzyszenia Kupców, członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1937 r.; Scherer Henryk, (ur. 1899) – przemysłowiec, członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1934 r.; Scherer Hirsch (ur. 1889) – dyr. Gimnazjum Żydowskiego w Krakowie, członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1937 r.; Scherer Wiktor (ur. 1894) przemysłowiec, radca Izby Przemysłowo- Handlowej w Warszawie, członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1933 r.; Schleicher Juliusz, dr (ur. 1900) – przemysłowiec, członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1928 r.; Schleicher Salomon, (ur. 1892) –prawnik, dyr. Towarzystwa Ubezpieczeniowego „Der Anker” , członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1934 r.; Schmelkes Samuel, dr (ur, 1877) – profesor gimnazjalny, członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1922 r.; Schonfeld Natan (ur. 1885) – kupiec, członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1919 r.; Schreger Zygmunt (ur. 1880) – przedsiębiorca budowlany, członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1909 r.; Schwarz Ozjasz, (ur. 1887) – dyrektor banku, członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1937 r.; Schwarzbare Adolf, dr (ur. 1882) – lekarz, członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1937 r.; Schwarzbart Ignacy, dr (ur. 1888) – adwokat, obrońca w sprawach karnych, działacz syjonistyczny, członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1924 r.; Silberpfenig Zachariasz, dr (ur. 1902) – profesor średniej szkoły handlowej i kupiec, członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1927 r.; Silberstein Henryk, dr (ur. 1884) – adwokat, członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1921 r.; Silberstein Józef, mjr (ur. 1887) –aptekarz w Chorzowie, członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1936 r.; Spira Samuel, (ur. 1867) – kupiec, członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1918 r.; Spitzer Tadeusz, dr (ur. 1893) - wicedyrektor Związku Przemysłowców w Krakowie, członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1932 r.].
BB 309 Akta personalne członków Stow. Hum. "Solidarność" BB w Krakowie na literę R. [Rappaport Izydor dr (ur. 1887) – adwokat, członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1920 r.; Rattler Izydor, dr (ur. 1876) - adwokat, członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1913 r.; Rath Maksymilian, inż. (ur. 1888) – przemysłowiec, członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1935 r.; Ratz Efraim (ur. 1880) – kupiec, przemysłowiec, radca izby handlowej, członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1937 r.; Reiner Otvar, dr (ur. 1895) - lekarz, członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1932 r.; Ritterman Aleksander (ur. 1868) – przemysłowiec, właściciel Hotelu Francuskiego w Krakowie, członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1933 r.; w 1937 przeszedł do Loży „Braterstwo” w Warszawie, Rittermann Henryk (ur. 1885) – inżynier, członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1933 r.].
BB 308 Akta personalne członków Stow. Hum. "Solidarność" BB w Krakowie na literę O i P. [Oberlaender Natan, dr (ur. 1875) – adwokat, obrońca w sprawach karnych i wojskowych, prezes Towarzystwa Przyjaciół Szpitala Żydowskiego w Krakowie, prezez “Akcji Ratunkowej dla chorych” w Krakowie, członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1930 r.; Pfefter Hirsch dr (ur. 1904) – prof. gimnazjalny, literat, członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1936 r.; Pineles Aba (ur. 1877) – bankier, członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1913 r.; Pass Ferdynand, inż., Potok Izrael (ur. 1880) przemysłowiec, członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1903 r.; Prusicki Stanisław (ur. 1876) – dyrektor banku, członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1928 r.].
BB 306 Akta personalne członków Stow. Hum. "Solidarność" BB w Krakowie na literę L.[Landau Ignacy Maurycy (ur. 1898) – kupiec, członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1936 r.; Landau Izydor, (ur. 1884) – przemysłowiec, Radca Izby Przemysłowej i Handlowej, czynnie zaangażowany w działalności towarzystw dobroczynnych, członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1937 r.; Landau Maurycy (ur. 1884) – kupiec, członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1923 r.; Landau Rafał, dr (ur. 1869) – adwokat, członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1915 r., pełnił funkcję prezydenta stowarzyszenia; Landy Ludwik (ur. 1871) dr – adwokat, tłumacz sądowy j. ros. i niem. członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1914 r.; Lauterbach Maks, dr (1887) – kupiec, wybitny działacz syjonistyczny, długoletni prezes Żydowskiego Funduszu Narodowego w Krakowie, członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1922 r.; Lax Bernard (ur. 1893) – przemysłowiec, członek wydziału szkoły hebrajskiej, „Nowego Dziennika” i Banku Spółdzielczego w Krakowie, członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1932 r.; Lax Harry (ur. 1898) – przemysłowiec, członek wielu stowarzyszeń humanitarnych i honorowy konsul RP w Peru, członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1936 r.; Lewi Herman (ur. 1880) – przemysłowiec, członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1922 r.; Liebling Ferdynand inż. (ur. 1877) – architekt budowniczy, członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1924 r.; Lipchuetz Samuel – kupiec, członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1933 r.; Lustbader Ludwik, dr (ur. 1891) –adwokat, zaangażowany w działalność syjonistyczną, członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1937 r.].
BB 305 Akta personalne członków Stow. Hum. "Solidarność" BB w Krakowie na literę I-K. [Imich Józef (ur. 1868) kupiec z Częstochowy, prezes Zarządu Częstochowskiego Banku Spółdzielczego, prezes Towarzystwa Bejs Lechem, wiceprezes Zarządu Nowej Synagogi, członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1928r.; Jakobsohn Leopold, dr – lekarz w Krakowie, członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1932 r. (?); Jungerman Fryderyk (ur. 1875) – przemysłowiec, członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1921 r.; Kanarek Jerzy (ur. 1898) dr, - lekarz, członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1937 r.; Kamsler Leon (ur.1882) - kupiec, członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1912 r.; Katz Menasche, dr (ur. 1890) – przemysłowiec, członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1933 r.; Kaufmann Henryk (ur. 1858) - przemysłowiec (właściciel tartaku), członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1893r.; Kohn Leopold dr (ur. 1867) – przemysłowiec, członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1928 r.; Kohn Natan (ur. 1869) - przemysłowiec członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1929 r.; Konarski Mieczysław (ur. 1888) –adwokat, członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1928 r.; Kleinberger Władysław (ur. 1872) – inż. Budowniczy, członek Stow. Hum. „Solidarność” BB od 1926 r.].