Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

Polski Związek byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych. Zarząd Główny w Warszawie

[1940] 1946-1949 [1950-1952] 1945-1949

Finding aids