Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

Pełnomocnik Głównego Urzędu Likwidacyjnego w Wiedniu

[1918] 1919-1921

Finding aids