Poland > Archiwum Akt Nowych w Warszawie

Komisarz do Spraw Mienia Nieprzyjacielskiego w GG w Krakowie

[1936]1940-1944

Finding aids