Netherlands > Wetterskip Fryslân

wfr-1058

Waterschap De Uitkomst

1926-1973
J. Hoving
1 januari 1990
Wetterskip Fryslân
Deze toegang is geschreven in het Dutch; Flemish
Beschrijving van het archief

Records creator's history

Archiefvormers

Waterschap De Uitkomst

Historisch overzicht

Reglement: 1926 P.B. no 38.
Wijzigingen: 1938 P.B. no 60, 1943 P.B. no 48, 1949 P.B. no 58, 1972 P.B. no 11, 95.

Het waterschap werd opgericht na een adres van L.de Bruin te Harlingen en P.A. en J.P. Lootsma onder Workum.
Het was gelegen in de gemeente Workum en had een oppervlakte van 59 ha.
Het doel was de bevordering van de verkeersgelegenheid.
Aan het waterschapsgezag onderworpen waren drie wegen en een brug.
De jaarvergadering vond plaats in mei. Het bestuur bestond uit drie leden, die zitting hadden voor drie jaar en waarvan elk jaar een aftredend was. Het dienstjaar liep van 1 mei tot 1 mei.
Uit de reglementswijziging van 1943 blijkt dat de brug ondertussen is vervangen door een dam. De in verband hiermee in 1943 vastgestelde wijzigingen worden in 1949 ingetrokken en daarna woordelijk weer opnieuw vastgesteld.
In 1972 werd tot opheffing besloten; de datum werd vastgesteld op 1 februari 1973.

De toestand van het archief is niet zeer bevredigend (1). Oorzaak hiervan is dat na het aftreden van de voorzitter in 1969 het tot eind 1970 duurde voor opnieuw werd vergaderd en een nieuwe voorzitter werd gekozen. Deze woonde in Amsterdam en was niet in staat veel te verrichten. De secretaris- penningmeester trad in 1970 ook af en het waterschap leidde tot de opheffing een slapend bestaan. Liggers waren bijvoorbeeld niet aanwezig. Deze redenen en een verhuizing van de voorzitter leidde tot de toestand zoals die nu is.

Accruals

Aanvullingen

Noot

  1. Deze gegevens zijn ontleend aan een brief van de ex-voorzitter Drs. K. Kuiper aan het bestuur van "Tusken Mar en Klif" d.d. 23 april 1973, aanwezig in het archief aldaar.

Extent

7 inventarisnummers

Language of the material

Dutch; Flemish

Records creator


Archiefvormers:

Waterschap De Uitkomst

Content provider

Wetterskip Fryslân

1 - 1 / 1
  • 1
wfr-1058 - 1 Inventaris