Netherlands > Nationaal Archief

4.WDZ - 28I-28III

Nederland.
Algemene Rivierkaarten van Nederland door B.H. Goudriaan en L.J.A. van der Kun, gelithografeerd door het Topografisch Bureau

1830-1864

Material-specific details

Schaal 1:10.000