Netherlands > Nationaal Archief

3.20.41 - 3

Brief van Pieter Cornelis Bockenberg aan Johan van Oldenbarnevelt van 9 maart 1594, inzake diens vragen naar het ontstaan van de stad Amersfoort, de mogelijke relatie tussen de geslachten Amersfoort en Van Stoutenburg, de herkomst van laatstgenoemd geslacht, de mogelijke naamsverandering in Van Weede en inzake de ontoereikendheid van zijn wedde als geschiedschrijver van de Staten van Holland en West-Friesland, origineel.

1594

Physical description

1 stuk

Other descriptive information

RGP 80, pp. 254-259.