Netherlands > Nationaal Archief

2.21.205.01

Collectie 406 Adriaanse

Adriaanse

1926-1983
J.A.A. Bervoets
1983
Nationaal Archief, Den Haag
This finding aid is written in Dutch .
Beschrijving van het archief

Scope and content

Het grootste deel van het archief is akomstig van C. Adriaanse (1864-1919) en bevat stukken betreffende zijn dienstverband in Nederlands-Indië, stukken betreffende zijn gezantschap in Djeddah (Jiddah) in Saoedie-Arabië (waaronder brieven met beschrijvingen van het dagelijks leven in die plaats), rapporten betreffende handelsbetrekkingen met verschillende landen in het Midden-Oosten, persoonlijke reisverslagen uit Jemen en foto's van Mekka en Medina.
Het archief van zijn broer P.M. Adriaanse bestaat voornamelijk uit correspondentie, onder meer met contacten uit de zeilwereld en mede-leden van het Comité Wederopbouw Indische Watersport.

Records creator's history

Geschiedenis van de archiefvormer

Activiteiten van P.M. Adriaanse na zijn pensionering in 1946

 1. de wederopbouw van de door de oorlog te gronde gegane Indische watersport (1947-1950);
 2. het verkeer in Amsterdams binnenstad (1960-1970);
 3. organisatie en begeleiding van de tentoonstelling "Nederlanders in Japanse kampen", gehouden in musea te Amsterdam, Den Haag, Breda, Leeuwarden en Arnhem (1971-1976);
 4. inzameling van kamptekeningen en -voorwerpen voor een permanente centrale collectie "Nederlanders in Japanse kampen" en overdracht in eigendom van deze collectie aan de gemeente Den Haag (Museum voor het Onderwijs) (1976-1979);
 5. medewerking aan de verwezenlijking van een tentoonstelling betreffende de tweede Wereldoorlog in Oost-Azië in het kader van de Stichting Herdenking 15 augustus 1945 (1980);
 6. actie tot werving van contribuanten voor de Stichting Cultuurgeschiedenis van de Nederlanders Overzee (1980-1981);
 7. organisatie van en tewerkstelling van medewerk(st)ers bij de"Vrijwillige Groenbrigade Buitenveldert", strekkende tot het in zuivere staat houden van het groen in de Amsterdamse stadswijk Buitenveldert (1981-1983).

Archival history

Geschiedenis van het archiefbeheer

Source of acquisition

De verwerving van het archief

Schenking (van een niet overheidsarchief)

Conditions governing access

Openbaarheidsbeperkingen

Volledig openbaar.

Conditions governing reproduction

Beperkingen aan het gebruik

Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht.

Physical characteristics and technical requirements

Materiële beperkingen

Existence and location of copies

Beschikbaarheid van kopieën

Preferred citation

Citeerinstructie

Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.

VOLLEDIG:
Nationaal Archief, Den Haag, Collectie 406 Adriaanse, 1886-1985, nummer toegang 2.21.205.01, inventarisnummer ...

VERKORT:
NL-HaNA, Adriaanse, 2.21.205.01, inv.nr. ...

Extent

1.10 meter; meter, 120 inventarisnummers. files

Other descriptive information

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen:

 1. U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl , en logt vervolgens in;
 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken;
 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien;
 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan;
 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Language of the material

Het merendeel der stukken is in het Nederlands .

Records creator


Archiefvormers: :

C. Adriaanse (1896-1964)C. Adriaanse (1864-1919)

P.M. Adriaanse (1898-?)

Content provider

Nationaal Archief, Den Haag

Material-specific details

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.
1 - 4 / 4
 • 1
2.21.205.01 - I. DRS C. ADRIAANSE (1896-1964) EN AANVERWANTEN
2.21.205.01 - II. P.M. ADRIAANSE (GEB. 1898)
2.21.205.01 - III. AANWINST 1983-1984
2.21.205.01 - IV. AANVULLING 1989