Latvia > Latvijas Nacionālā arhīva administrācija

LV-LNA-VA-F5601
LV_LVVA_F5601

Armijas štāba personas lietu kolekcija

no 31.12.1919 līdz 31.12.1940 1919-1940
Latvijas Nacionalais Arhīvs (LNA)

Scope and content

Temats un saturs

Saturs: 2007.gada novembrī fondā ir 9707 lietas: 1.apraksts, 1919 - 1940, 7528 lietas - virsnieku personas lietas; 2.apraksts, 1919 - 1940, 1889 lietas - virsnieku personas lietas; 3.apraksts, 1919 - 1940, 126 lietas - virsnieku personas lietas; 4.apraksts, 1919 - 1940, 164 lietas - rezervē ieskaitīto ierindnieku, seržantu un kara ierēdņu dienesta gaitu saraksti. 1.-3.apraksta personas lietas ievadītas elektroniskajā reģistrā "Lietas". 4.apraksta lietu informācija par Latvijas armijā dienējušām personām ievadīta arī elektroniskajā reģistrā "Dokumenti", jo viena lieta satur vairāku personu dienesta gaitu sarakstus. Dažās lietās ir Latvijas pases, karaklausības un virsnieku apliecības u.c. personas dokumenti. Lietās ir ziņas par personu: uzvārds, vārds, tēva vārds; uzvārda maiņa; dienesta gaitas saraksti Latvijas, Krievijas u.c. armijās; atestācija; vispārīgā un militārā izglītība; tautība; apbalvojumi un sodi; īpašumā esošā nekustama manta; ģimenes stāvoklis u.c. Vairākumā lietu ir personu fotogrāfijas. 2007.gadā veikta fonda aprakstu pilnveidošana, izmantojot elektronisko lietu un dokumentu reģistru. Tika rediģēti un precizēti personvārdi saskaņā ar MK 2004.gada "Noteikumiem par personvārdu rakstību un lietošanu latviešu valodā, kā arī to identifikāciju", personu dzimšanas dati un dienesta gaitu gadi. Dienesta periodā Latvijas armijā neietilpstošo personas dokumentu apkopojošs datējums uzrādīts iekavās aiz personas dzimšanas datiem. Lietu sērijas veidotas pēc uzvārda pirmā burta alfabēta secībā. Izveidotas 29 burtu sērijas, 30.sērija - virsnieku saraksti - elektroniskajā reģistrā "Dokumenti", 31.sērija - vecie apraksti. Reģistrā "Dokumenti" ievadīti arī personas lietās iešūtie Baltijas Landesvēra un armijas robežapsardzības virsnieku saraksti. Dokumenti ir latviešu valodā, bet sastopami arī krievu, vācu, igauņu valodā. Lietu fiziskais stāvoklis ir labs..

Records creator's history

Administratīva vēsture/Biogrāfija

Administratīvā vēsture: 5601.fonda "Armijas štāba personas lietu kolekcija" lietas Latvijas PSR Centrālajā Valsts arhīvā saņemtas bez nodošanas akta. Nav zināms arī dokumentu saņemšanas laiks. Pirmoreiz fonda dokumenti aprakstīti 1948. - 1953.gadā. Fonds veidots kā arhīva kolekcija, tās dokumenti aptver laiku no 1919.gada līdz 1940.gadam. Arhīva kolekcija sastāv no Latvijas armijas, flotes un aviācijas virsnieku, ārzemju kara ierēdņu, virsdienesta karavīru un daļas robežapsardzības virsnieku personas lietām. Laikā no 1948.gada līdz 1984.gadam izveidoti 4 apraksti.. Iestāžu pakļautības ieraksts: iestāde: Pakļautība nav apzināta.

Processing information

Atzīme par arhīvistu

  • BAIBAPievienots,

System of arrangement

Dokumentu sistematizācija un aprakstīšana

  • Latvijas Armijas virsnieku personas lietas. Vecais apraksts.
  • Latvijas Armijas virsnieku personas lietas. Vecais apraksts. 2
  • Latvijas Armijas virsnieku personas lietas. Vecais apraksts. 3
  • Dienesta lapas. Vecais apraksts.

-

Other finding aids

Uzziņu palīglidzekļi

Arhīva kolekcija. Personālsastāvs. SV fonds. Štābs.

Extent

166,00 58, 9541,00 41, 1,00 24

General remarks

Piezīmes

Piezīmes: 1954. gada vēsturiskā izziņa skatāma fonda lietā. 2007. gada fonda priekšvārds skatāms 1. aprakstā. 4. aprakstam skatāms dokumentu rādītājs. Arhīva kolekcija. Nozare: E. Bruņotie spēki. Dati par glabātavu: glabātavas adrese: Slokas iela 16, Rīga LV-1048;glabātavas nosaukums: Sektors Nr. 10;. Dati par glabātavu: glabātavas adrese: Slokas iela 16, Rīga LV-1048;glabātavas nosaukums: Sektors Nr. 3;.

Keywords

Saistītie autoratīvie ieraksti

Corporate names: Armijas štāba personas lietu kolekcija

Language of the material

Latviešu Krievu Vācu