Hungary > Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára

R_276

Céhekkel. iparral kapcsolatos iratok

1563-1945

Scope and content

A Múzeum Levéltári Osztályán jelentős mennyiségű nagyobb és kisebb céhirat gyűlt össze. A Múzeum ezeket leginkább a céhek megszűnése után kapta ajándékba az illetékes minisztériumtól, majd vásárlás útján céltudatosan tovább folytatta a gyűjtést. A Múzeumi Törzsanyagban volt a helyük, ahonnan 1881-ben Csontosi kezdte a céhiratokat kiválogatni, lajstromozni, és külön csoportban felállítani. A munka 1894-ben készült el. Ez a Céhiratok csoportja című gyűjtemény 1945-ben a hadműveletek során elégett, segédleteivel együtt. Anyagukat Szádeczky-Kardoss Lajos dolgozta fel Iparfejlődés és céhek története Magyarországon I-II. Bp., 1913.? c. munkájában. A Törzsanyagban és az 1526 utáni gyűjtemény tárgyi átrendezésre került sorozataiban azonban még számos céhirat volt található, amelyeknek kiemelése és külön gyűjteményjellegű fondban való felállítása az 1960-as években kezdődött el. Ebbe a gyűjteménybe kerültek mindazok a kisebb és nagyobb céhiratok, amelyek az Országos Levéltár meglevő fondjaiban nem voltak elhelyezhetők. A hatósági és családi levéltárakban levő, szervesen odatartozó céhiratok kiemelésére természetesen nem került sor. Az új gyűjtemény az 1945 utáni vásárlások útján is jelentősen növekedett. A céhek megszűnése utáni időből a magyar iparral kapcsolatos, máshova be nem sorolható iratok is kerültek ide, amelyeknek korábban a céhiratok gyűjteményében lett volna a helyük, azonkívül munkakönyvek, cselédkönyvek. Az iratanyag nagy része időrendben van. A gyarapodás kezelése érdekében az iratokat azonban folyamatos sorszámmal láttuk el, melyhez új, darabszintű segédlet készült.

Extent

1770,13 ifm