This link within this fond does not exist anymore.

Finland > Kansallisarkisto

Maataloushallituksen piirustukset (kokoelma)

1876-1960
National archives of Finland
National archives of Finland
Finnish
Kokoelman tiedot

Scope and content

Tietosisältö

Maataloushallituksen piirustukset koskevat maataloudellisten oppilaitosten rakennuksia ja asemapiirustuksia.

Records creator's history

Historia tai elämäkerta

Maataloushallituksen piirustukset alkoivat kertyä aikanaan Maataloushallituksessa toimineen maatalouden tarkastajan toiminnan johdosta. Organisaatiomuutosten ja tehtävänjakojen seurauksena tämä piirustusarkisto on kasvanut monen eri viranomaisen toimintapiirissä. Sitä on myös jaettu eri viranomaisten, kuten Ammattikasvatushallituksen, Rakennushallituksen ja eräiden muidenkin viranomaisten kesken. Tämän johdosta tämän piirustusarkiston sarjoissa on paljon aukkoja ja puutteita. Maataloushallitus perustettiin vuonna 1917 jatkamaan Maanviljelyshallituksen työtä. Maataloushallituksessa työskenteli mm. valtion maatalouden tarkastaja, jonka hallussa tämä piirustuskokoelma oli Ammattikasvatushallituksen perustamiseen saakka vuoteen 1966. Tehtävien uudelleenorganisoimisen takia Maatalousoppilaitosten piirustusarkistokin siirrettiin Ammattikasvatushallituksen haltuun.

Records creator


Arkistonmuodostaja: :

Maataloushallitus

Content provider

KA

1 - 10 / 24
FI/FI-HeNAF/Ia. Brahenlinna Ristiinassa
FI/FI-HeNAF/Ib. Elisenvaara Kurkijoella
FI/FI-HeNAF/Ic. Halola Maaningalla
FI/FI-HeNAF/Id. Harju Vironlahdella
FI/FI-HeNAF/Ie. Ilomantsin pienviljelijäkoulu
FI/FI-HeNAF/If. Jokioisten pienviljelijäkoulu
FI/FI-HeNAF/Ig. Joroisten (Mikkelin) karjanhoitokoulu
FI/FI-HeNAF/Ih. Järvenpään maatalouskoulut
FI/FI-HeNAF/Ii. Jääskelä Jyväskylän pitäjässä
FI/FI-HeNAF/Ik. Karkun emäntäkoulu