Estonia > Tallinn City Archives

TLA.R-103.1 AÜ.173

Administratiivosakondade ametiühingu komitee tööplaanid, koosolekute protokollid nr.1-27.

10.10.1980-14.09.1981

Other finding aids