Estonia > Tallinn City Archives

TLA.R-103.1 AÜ.170

Koondise ametiühingu presiidiumi koosolekute protokollid nr.15-24, nr.1-3.

21.01.1981-02.11.1981

Other finding aids