Estonia > The National Archives of Estonia

ERAF.9595

Ajalehe Uus Ilm ja teiste USA sotsialistliku suunitlusega Eesti töölisorganisatsioonide dokumentide kollektsioon

1909-1969

Scope and content

Sisu ja teema. Materjal

Fond sisaldab Ameerika Eesti Kirjastuse Seltsi, Tööliste Partei New Yorgi Eesti Osakonna, New Yorgi Eesti Tööliste Klubi materjale; "Uue Ilma" protokolliraamatut, juubelialbumit ja koopiaid ilmunud artiklitest; käsikirju; kirju ja trükiseid, fotosid töölisliikumisest ja eestlaste seltsidest.

Records creator's history

Arhiivimoodustaja ajalugu

USA ja Kanada eestlaste sotsialistlik töölisajaleht "Uus Ilm" ilmus 1909. a. 20. juunist 1989. a. juunini New Yorgis. Ilmumise algatajaks oli Ameerika Ühendatud Eesti Sotsialistide Keskkomitee. Algul andis ajalehte välja Ameerika Eesti Kirjastuse Selts hiljem "Uus Ilm" Publishing Co. Lehe toimetajate hulka on kuulunud Peeter Speek 1909-1910, Linda Jürmann 1910-1911, Hans Pöögelmann 1911-1917, J. Palmer 1917-1921, toimetuskolleegium T. Germi juhtimisel 1929-1933 ning Mihkel Nukk 1933-1938, 1940-1944 ja 1947-1989. Kuni 1951. a. ilmus leht kord nädalas, hiljem kord kuus, käsitledes marksismi, rahvusvahelise töölisliikumise ja Ameerika eesti tööliste probleeme ning kajastades Eesti NSV eluolu nõukogulikult, osalt VEKSA kaudu saadud artiklite ja fotodega. Lehe ilmumine lõppes lugejate vähesuse pärast (1985. a. toodi lehe 650-lisest tiraažist 500 Eestisse, 100 läks tellijatele, 50 jäi toimetuse reservi).

Archival history

Ajalugu

Mihkel Nukki algatusel saadeti 1977. a ajalehe "Uus Ilm" ja mõnede USA eesti töölisorganisatsioonide materjale NSV Liidu saatkonna USA-s vahendusel Eesti NSV VEKSA Ühingule (ajalehe aastakäike, mõningaid muid trükiseid, Ameerika Eesti Kirjastuse Seltsi, Tööliste Partei New Yorgi Eesti Osakonna, New Yorgi Eesti Tööliste Klubi ja "Uue Ilma" protokolliraamatuid ja fotosid 1920.-1930ndaist aastaist, üksikuid ajaleheväljalõikeid, kirju ja käsikirju). EKP KK Partei Ajaloo Instituudi Arhiivi 1988. a. tööaruande järgi anti need dokumendid sel aastal arhiivi säilitamisele, kus ajalehed anti raamatukokku ja vajadusel restaureeriti. Muud dokumendid korrastati 2001. a. novembris: fotod paigutati fototeeki, NSVL saatkonna konsulaarosakonna kiri materjalide saatmise kohta VEKSA-le ning materjalide nimekiri 1983. aastast lisati fonditoimikusse, nimistusse kanti 17 säilikut. 2014 korrastati fotod nimistusse lisati 7 säilikut.

Language of the material

eesti, inglise, vene

Records creator


Final provenance:

1909-1989 Ajalehe Uus Ilm toimetus

Content provider

Rahvusarhiiv