This link within this fond does not exist anymore.

Estonia > The National Archives of Estonia

ERAF.9229

EKP Paide Kolhoosi-Sovhoositootmise Valitsuse Komitee

1962-1965

Records creator's history

Arhiivimoodustaja ajalugu

NLKP 1962.a. märtsipleenumi järel võeti kurss kohalike parteiorganisatsioonide jagamisele tööstuslikeks ja põllumajanduslikeks (kolhoosi-sovhoositootmisvalitsuste) organisatsioonideks ning vastavate parteikomiteede loomisele. Eestis toimus üleminek uuele süsteemile jaanuaris 1963. Komiteede nimetustes ei kujunenud ühtsust: kuigi EKP Keskkomitee tegi NLKP Keskkomiteele ettepaneku nimetada maapiirkondade komiteed põllumajandusliku tootmise komiteedeks, jäi vene keeles ainukasutusena ja eesti keeles paralleelselt ka kolhoosi-sovhoositootmise valitsuse komitee.

Parteikonverents toimus 5.01.1963, esimene büroo istung 12.01.1963. Organisatsiooni kuulusid kõik rajooni põllumajandus- ja põllumajandussaadusi töötlevad ettevõtted, samuti muud asutused. Tööstusettevõtete algorganisatsioonid arvati Tapa tööstusliku parteiorganisatsiooni koosseisu. Eksperiment lõpetati 1964.a., büroo viimane koosolek toimus 17.12.1964. Asjaajamine ja varad anti üle taasloodud EKP Paide rajoonikomiteele.

Archival history

Ajalugu

Võeti EKP Partei Ajaloo Instituudi Parteiarhiivi 1967.a. kahe nimistuga, neist üks üldasjaajamise ja teine isiklike toimikute nimistu. Viimasega võeti vastu ka ajutise säilitusväärtusega kandidaaditoimikud, mis hiljem arhiivis eraldati. AIS-i sisestatud kohalike komiteede fondide tüüpsarjadena.

Language of the material

eesti

Records creator


Former provenance:

EKP Paide Põllumajandusliku Tootmise Komitee


Final provenance:

1962-1964 EKP Paide Kolhoosi-Sovhoositootmise Valitsuse Komitee

Content provider

Rahvusarhiiv