This link within this fond does not exist anymore.

Estonia > The National Archives of Estonia

ERAF.1671

EKP Jõgevamaa Komitee

1949-1950

Scope and content

Sisu ja teema. Materjal

: Konverentside, büroo ja aktiivi protokollid, tööplaanid, informatsioonid ja kirjavahetus kõigil maakonna elu teemadel, kodanike avaldused, statistilised ja finantsaruanded, algorganisatsioonide protokollid, liikmete vastuvõtu- ja personaalküsimuste toimikud, nomenklatuuri isiklikud toimikud, parteidokumentide registreerimise raamatud.

Archival history

Ajalugu

Võeti Parteiarhiivi 1952-1954 5 nimistuga.

Accruals

Korrastamine

Pabernimistud koostatud aastajaotustena, nende piires struktuuriüksuste kaupa. Elektroonne nimistu on koostatud kõigile komiteedele samalaadsete sarjadena, arvestamata struktuuri.

Eraldi sarjadesse on liigitatud konverentside , komitee ja büroo protokollid ning aktiivi koosolekute protokollid, kirjavahetusega samasse sarja on liigitatud ka tegevusaruanded ja informatsioonid. Kuna vastu võeti ka arhiiviväärtuseta materjali, siis see arhiivis 5-6 a. pärast eraldati: osa kirjavahetust , enamik tööplaane, raamatupidamisdokumendid, kandidaaditoimikud, algorganisatsioonide aruanded, liikmemaksude algdokumendid. Nimistute numeratsioonis võib seetõttu olla lünki.

Language of the material

eesti

Records creator


Final provenance:

1949-1950 EKP Jõgevamaa Komitee

Content provider

Rahvusarhiiv

1 - 1 / 1
  • 1
ERAF.1671 EKP Jõgevamaa Komitee