Estonia > The National Archives of Estonia

ERA.R-2137

Eesti Kalandusinstituut

1944-1992

Scope and content

Sisu ja teema. Materjal

Põhimäärused, käskkirjad, ringkirjad, protokollid, aktid, plaanid, eelarved, aruanded, kirjavahetus, lepingud, ametiühingu dokumendid.

Records creator's history

Arhiivimoodustaja ajalugu

1944.a loodi Tallinnas Üleliidulise Merekalamajanduse ja Okeanograafia Teadusliku Uurimise Instituudi (VNIRO) Eesti osakond. Tegevus oli suunatud merekalamajanduse arendamisele Eestis. 1957.a reorganiseeriti VNIRO Eesti Osakond Balti NIRO Eesti Laboratooriumiks. 5. juunist 1957.a anti laboratoorium üle vabariiklikku alluvusse; sama aasta juulis läks laboratoorium Eesti NSV Rahvamajanduse Nõukogu Kalatööstuse Valitsuse alluvusse Ihtüoloogia Laboratooriumi nime all. 1958.a anti laboratoorium üle Eesti NSV Teaduste Akadeemiale. Laboratoorium määrati Zooloogia ja Botaanika Instituudi koosseisu iseseisva laboratooriumi õigustega ja nimetati Eesti NSV Teaduste Akadeemia Zooloogia ja Botaanika Instituudi Mereihtüoloogia Laboratooriumiks. Asukoht oli Tallinnas, Apteegi 1 - 2 (hilisem aadress Lai 32). 1973.a-st Läänemere Kalamajanduse Teadusliku Uurimise Instituudi Tallinna Osakond.1992.a loodi Eesti Kalandusinstituut. Lõpetas tegevuse 30. septembril 1992.a. Eesti Kalandusinstituudi baasil loodi Eesti Mereinstituut.

Archival history

Ajalugu

Dokumendid võeti ERA-sse vastu 1972. aastal. Asutuse tegevuse algusaastate dokumentatsioon on lünklik. Teadusliku tegevuse aruanded on olemas alates 1948. aastast.

Accruals

Korrastamine

Arhiivi täiendati aastail 1983, 1988 ja 2007. Korrastatud kronoloogiliselt.

Language of the material

eesti, vene

Records creator


Former provenance:

1944-1956 Üleliidulise Merekalamajanduse ja Okeanograafia Teadusliku Uurimise Instituudi Eesti Osakond 1957 Balti Merekalamajanduse ja Okeanograafia Teadusliku Uurimise Instituudi Eesti Laboratoorium 1957-1958 ENSV Rahvamajanduse Nõukogu Kalatööstuse Valitsuse Ihtüoloogia Laboratoorium 1958-1962 ENSV Teaduste Akadeemia Zooloogia ja Botaanika Instituudi Mereihtüoloogia Laboratoorium 1962-1973 Läänemere Kalamajanduse Teadusliku Uurimise Instituudi Eesti Mereihtüoloogia Laboratoorium 1973-1992 Läänemere Kalamajanduse Teadusliku Uurimise Instituudi Tallinna Osakond 1992 Eesti Kalandusinstituut


Final provenance:

1944-1992 Eesti Kalandusinstituut

Content provider

Rahvusarhiiv

1 - 1 / 1
  • 1
ERA.R-2137 Eesti Kalandusinstituut