Estonia > The National Archives of Estonia

ERA.R-1906

Eesti Vabariiklik Teaduslik-Tehniliste Ühingute Nõukogu

1945-1989

Scope and content

Sisu ja teema. Materjal

Määrused, põhikirjad, otsused, korraldused, käskkirjad; sektsioonide ja teaduslik-tehniliste ühingute dokumendid; kongresside, konverentside, nõupidamiste protokollid, komiteede dokumendid, konkursside protokollid ja auhinnatud tööd, eelarved, finantsaruanded, tegevusaruanded, kirjavahetus, pea- ja kassaraamatud, näituste plaanid, ülevaatuste kokkuvõtted, ametiühingu protokollid ja aruanded, aukirjad, diplomid, fotod, majanduslepingud.

Records creator's history

Arhiivimoodustaja ajalugu

1945.a. asutati Eesti Vabariiklik Insener-Tehniliste Ühingute Nõukogu, mis koondas algorganisatsioonide kaudu insenere, tehnikuid ja teaduslikke töötajaid. 1955.a. nimetati Eesti Vabariiklikuks Teaduslik-Tehniliste Ühingute Nõukoguks, millesse kuulusid kohalikud algorganisatsioonid, erialased ühingud ning klubid. 1970. aastail loodi inseneride majad ja klubid Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis ja Rakveres. 1988.a. reorganiseeriti ühing Eesti Teadus- ja Inseneriühingute Liiduks. 1991.a. moodustati kaks iseseisvat organisatsiooni: Eesti Inseneride Liit ja Teadus- ja Inseneriühingute Liit "Eesti Tehnikaseltsid". 1992.a. jaanuaris nimetati viimane Loominguliseks Liiduks "Eesti Tehnikaseltsid". 1992.a. mais mõlemad organisatsioonid ühinesid Eesti Inseneride Kutseühinguks ja Loomeliiduks.

Language of the material

Records creator


Former provenance:

1945-1955 Loominguline Liit Eesti Tehnikaseltsid 1945-1955 Eesti Vabariiklik Teaduslike Insener-Tehniliste Ühingute Nõukogu Teadus- ja Inseneriühingute Liit Eesti Tehnikaseltsid 1955-1988 Eesti Vabariiklik Teaduslik-Tehniliste Ühingute Nõukogu 1988-1991 Eesti Teadus ja Inseneriühingute Liit Eesti Inseneride Kutseühing ja Loomeliit


Final provenance:

1945 Eesti Vabariiklik Teaduslik-Tehniliste Ühingute Nõukogu

Content provider

Rahvusarhiiv