Estonia > The National Archives of Estonia

ERA.R-1290

Eestimaa Töörahva ja Sõjaväelaste Saadikute Nõukogu Täidesaatev Komitee

1917-1918
1 - 8 / 8
  • 1
ERA.R-1290. 1. Administratiivosakond ja kantselei
ERA.R-1290. 2. Rahandusosakond
ERA.R-1290. 3. Põllumajandusosakond
ERA.R-1290. 4. Hoolekandeosakond
ERA.R-1290. 5. Tervishoiuosakond
ERA.R-1290. 6. Tehnikaosakond
ERA.R-1290. 7. Koolivalitsus
ERA.R-1290. 8. Propagandasektsioon