Estonia > The National Archives of Estonia

ERA.R-1290

Eestimaa Töörahva ja Sõjaväelaste Saadikute Nõukogu Täidesaatev Komitee

1917-1918

Scope and content

Sisu ja teema. Materjal

Ajutise Valitsuse määrused ja ringkirjad, Eestimaa Kubermangu komissari juhendid ja korraldused; eelarved, revideerimis- ja üleandeaktid, kirjavahetus, telegrammid, mõisate ülevõtmisprotokollid, mõisate ja mõisaomanike nimekirjad; Eesti Töörahva Koolivalitsuse ringkirjad, teatelehed koolide majandusliku olukorra kohta, koolide nimekirjad; asutuste varade ja isikkoosseisu Venemaale evakueerimise materjalid; käskkirjad, aktid; välismaalastele antud elamisload, ajaleheväljalõiked, trükised, tõendid; arve- ja registratuurraamatud, isikkoosseisu materjalid.

Records creator's history

Arhiivimoodustaja ajalugu

Eestimaa Tööliste, Soldatite, Maatameeste ja Väikemaapidajate Nõukogu Täidesaatev Komitee valiti Eestimaa nõukogude I kongressil 27.juulil 1917. aastal. Täitevkomitee kujunes relvastatud ülestõusu korraldamise peamiseks keskuseks. 28. novembril 1917 moodustati täitevkomitee osakonnad. J. Anvelt valiti esimeheks ning administratiiv- ja põllumajandusosakonna juhatajaks, J.Mäele jäi haridusala, V.Kingissepale toitlus, H.Pöögelmannile rahvusasjad, J.Käspert valiti sekretäriks ja rahandusosakonna juhatajaks. Komitee lõpetas tegevuse veebruaris 1918.

Archival history

Ajalugu

Eesti Töörahva ja Sõjaväelaste Nõukogu Täidesaatva Komitee dokumendid avastati 1947. aastal Eesti Töörahva Kommuuni Nõukogu fondist, korrastati ja võeti arvele nr. 1659 all. 1955. aastal võeti Ajalooarhiivist vastu 600 säilikut ühte nimistusse inventeeritud dokumente. Fondile omistati number R-1290 ja sellega ühendati fond 1659, mis sai fondi nimistuks nr. 2.

Accruals

Korrastamine

Nimistusse 1 on säilikud süstematiseeritud struktuurilis-nominaalse ja kronoloogilise tunnuse järgi. Nimistusse 2 on säilikud süstematiseeritud nominaalse tunnuse järgi.

1976-1977.a. kogu fond mikrofilmiti. 1981. aastal nimistud redigeeriti ja lisati eessõna.

Language of the material

eesti, vene

Records creator


Final provenance:

1917-1918 Eestimaa Töörahva ja Sõjaväelaste Saadikute Nõukogu Täidesaatev Komitee

Content provider

Rahvusarhiiv