Estonia > The National Archives of Estonia

ERA.1652

Eesti Vigastatud Sõjameeste Ühing

1919-1940

Scope and content

Sisu ja teema. Materjal

Ringkirjad, juhendid, koosolekute protokollid, aruanded, kirjavahetus, toetusesaajate isiklikud toimikud, palgalehed, arveraamatud.

Records creator's history

Arhiivimoodustaja ajalugu

Vigastatud Sõjameeste Ühing asutati 1917. aastal Tallinnas. Ühingul olid osakonnad Tartus, Narvas, Rakveres, Pärnus, Valgas, Kuressaares, Võrus, Põltsamaal, Suure-Jaanis ja Paistus. Tallinnas olid ühingul rätsepa- ja kingsepatöökojad; Narvas - tisleri- ja kingsepatöökojad; Valgas - limonaaditehas. 1937. aastal kuulus ühingusse 2033 liiget. Eesti Vigastatud Sõjameeste Ühing likvideeriti 1940. aastal.

Archival history

Ajalugu

Fondi dokumendid anti Riigiarhiivile üle 1947.aastal ENSV Invaliidide Kooperatsiooni Nõukogu poolt.

Accruals

Korrastamine

Fond korrastati 1951. aastal. Säilitamisele mittekuuluvatena eraldati 17 säilikut ja 42 kg lahtist materjali. Nimistusse 1 inventeeriti 537 säilikut. 1975. aastal saadi Ajalooarhiivist Vigastatud Sõjameeste Ühingu Paistu osakonna arhivaalid, millised kanti fondi 1652 nimistusse 2 ning Põltsamaa osakonna dokumendid, millised inventeeriti juurde nimistusse 1. 1980. aastal andis Ajalooarhiiv üle 1 säiliku Tartu osakonna dokumentidega, milline kanti nimistusse 1.

Language of the material

eesti

Records creator


Final provenance:

1919-1940 Eesti Vigastatud Sõjameeste Ühing

Content provider

Rahvusarhiiv

1 - 1 / 1
  • 1
ERA.1652 Eesti Vigastatud Sõjameeste Ühing