Estonia > The National Archives of Estonia

EAA.V-74

Eesti NSV Ühing Teadus

1948-1992

Records creator's history

Arhiivimoodustaja ajalugu

1947.a asutati ühiskondliku organisatsioonina ENSV Poliitiliste ja Teadusalaste Teadmiste Levitamise Ühing, 1963.a-st ENSV Ühing "Teadus". Korraldas loenguid, koosnes keskorganisatsioonist ja kohalikest osakondadest ning sektsioonidest. 1960.aastail loodi rahva- ja kultuuriülikoole. Likvideeriti 1990.aastate algul.

Language of the material

Records creator


Former provenance:

1947-1963 ENSV Poliitiliste ja Teadusalaste Teadmiste Levitamise Ühing (PTTLÜ) 1963-1990 ENSV Ühing Teadus


Final provenance:

1947-1990 ENSV Ühing Teadus

Content provider

Rahvusarhiiv

1 - 1 / 1
  • 1
EAA.V-74 Eesti NSV Ühing Teadus