Estonia > The National Archives of Estonia

EAA.R-271

Eesti Ajalooarhiiv

1922-1998

Scope and content

Sisu ja teema. Materjal

Eesti NSV ja Eesti Vabariigi riiklik ajalooline arhiiv.

Archival history

Ajalugu

Ametiühingukomitee: ringkirjad, koosolekute protokollid, tööplaanid, aruanded, liikmete arvestuskaardid (kuni 1984), tööõnnetusaktid, kirjavahetus, korterikomisjoni materjalid, seinalehed 1944–1980, 1988–1991; kirjavahetus, lepingud ja aktid arhiivi hoonete kohta 1944–1956; ENSV Haridusministeeriumi, ENSV SARKi Arhiivide Talituse jt korraldused, juhendid, ringkirjad, käskkirjad; toimikute nomenklatuurid; tööplaanid, eelarved; aruanded; sotsialistliku võistluse plaanid ja kokkuvõtted; arhiivipassid; toimikud ja kirjavahetus arhiivimaterjalide komplekteerimise, publitseerimise, näituste, laenutamise ja kasutamise, metoodika, ekspertiisi; arhiivihoone ekspluateerimise ja remondi, õhu- ja gaasikaitse organiseerimise, isikkoosseisu jm kohta; fotod; publikatsioonide ettevalmistustööd; töötajate isiklikud toimikud; direktori kaadrialased käskkirjad; töötajate palgaarvestuskaardid; palgalehed; toimikud ja palgaandmed ajutiste töötajate kohta; registratuurraamatud

Language of the material

eesti

Records creator


Former provenance:

1944-1948 Eesti NSV Keskarhiivi Tartu osakond 1948-1989 Eesti NSV Riiklik Ajaloo Keskarhiiv 1989-1998 Eesti Ajalooarhiiv 1921-1940 ERKA 1948-1989 ENSV RAKA 1989-1998 EAA 1941-1944 Eesti Omavalitsuse Tartu Keskarhiiv 1940-1941 Eesti NSV Keskarhiivi Tartu filiaal


Final provenance:

1921-1940 Eesti Riigi Keskarhiiv

Content provider

Rahvusarhiiv

1 - 1 / 1
  • 1
EAA.R-271 Eesti Ajalooarhiiv