Estonia > The National Archives of Estonia

EAA.P-1139

Ivo Kuusk, arst

1974-1996

Scope and content

Sisu ja teema. Materjal

Gastroenteroloog, meditsiinidoktor.

Sündis 21.10.1938 Pärnus. 1957. a lõpetas Pärnu II Keskkooli ja 1965. a TRÜ arstiteaduskonna. Meditsiiniteaduste kandidaat (1981). 1965–1970 Pärnu haigla üldterapeut, alates 1970. a-st Pärnu polikliiniku gastroenteroloog.

Eesti Riikliku Teaduspreemia laureaat (1995).

Archival history

Ajalugu

Lühielulugu koos fotoga (1996); ajaleheväljalõiked (1980, 1995); I. Kuusele saadetud kirjad (1974–1992); TRÜ Toimetistes avaldatud artikli separaat (1976); meditsiinikandidaadi kraadile esitatud töö autoreferaat (1981).

Language of the material

Records creator


Final provenance:

1938 Kuusk, Ivo

Content provider

Rahvusarhiiv

1 - 1 / 1
  • 1
EAA.P-1139 Ivo Kuusk, arst