Directory

Gemeentearchief Zeist > Finding aid

1 - 81 / 81
  • 1
Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging Tesselschade-Arbeid Adelt afdeling Zeist en omstreken, 1918-1965
Bedrijfsschool de Zonnebloem, 1954-1964
Bouwvergunningen gesloopte panden, 1903-2010
Brandweer, 1925-1990
Burgerlijke Stand Gemeente Zeist, 1811-1960
Christelijke Vrouwenvereeniging tot heil der armen te Zeist, 1870-(1940-1945)
Christelijk Historische Unie, afdeling Zeist, 1905-1980
Commissie van Bijstand van de N.V. Natuurbad 'Mooi Zeist', 1931-1932
Commissie voor de kinderfeesten op 31 augustus , 1904
Coöperatieve Vereniging Melkcentrale Zeist G.A., (1937 ) 1940-1975 (1982)
De Schakel, orgaan van de gereformeerd kerk van Zeist,
Doopsgezinde Gemeente te Zeist , (1902) 1929-2011
Evangelisch-Lutherse gemeente te Zeist, (1915) 1931-1989
Faessen, Anna Wilhelmina, weduwe van Jhr. Willem Frederik de Villeneuve, 1974-1999
Families Coolsma en Schröder, 1859-1928 (1932)
Familie Van Bennekom-Van Ee, 1907-2000
Familie Van de Poll, de Zeister tak, 1765-1970
Familie van Lankeren, 1638-1918
Familie Vink, 1877-1944
Firma H. Broedelet te Zeist, 1895-1985
Floraliavereniging Zeist, 1905-1995 (2004)
Gemeentebestuur Zeist, 1599-1905
Gemeentebestuur Zeist 1906-1945, 1906-1945
Gemeentebestuur Zeist 1946-1975, 1932-1996
Gemeentepolitie Zeist, 1933-1994
Gerecht Austerlitz, 1806-1810
Gerecht de Breul, 1728-1808
Gerecht Kattenbroek, 1720-1811
Gerecht Stoetwegen, 1654-1811
Gerecht Zeist, 1623-1811
Gereformeerde kerk te Den Dolder, 1929-1984
Guldensteeden Egeling e.a., Jan Adriaan Jacob (1806-1886), 1835-1938
Hervormde gemeente van Zeist, 1680-2005
Het goed de Zeisterstraat, 1403-1566
Huis Beek en Royen, 1676-1788
Huis Blikkenburg, 1655 – 1912
Huis Heibergen, 1735-1946
Huis Kersbergen , 1418, 1716-1952
Huis Veelzigt, 1736-1876
Huis Wulperhorst, 1692-1909
Huis Zeist, 1677-1953
IJsvereniging Zeist, 1890-1975
Kontaktcommissie gesubsidieerde kleuterscholen te Zeist,
Land onder Stoetwegen, 1648-1796
Land onder Zeist, 1571-1921
Lennep, van, Jan Hendrik (1825-1897) en zijn dochter Sara Magdalena Catharina (1861-1941), 1791-1941
Mersch, Familie Van der, (1365) 1538-1957
Nederlandse Bond van Gemeenteambtenaren, onderafdeling Zeist en omstreken,
Nedoptifa, Nederlandse Optiek- en Instrumenten Fabriek Dr. C.E.Bleeker, 1945-1962
Notarissen , 1896-1905
Notarissen , 1905-1915
Notarissen, 1916-1925
Notarissen Zeist, 1812-1895
N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Hotels en Café-Restaurants, Hotel Hermitage, voorheen Hotel Broedergemeente te Zeist, 1918-1959
Onderlinge Waarborg-Vereeniging van Werklieden en Arbeiders te Zeist, 1871-1946
Piet van Dijck, 1922-2001
Protestantsche Bewaarschool te Zeist,
Regionale Sociale Dienst
Rijwielpadvereniging Utrecht met omstreken Umo, 1918-1968
R.K. Metaalbewerkers-bond St. Eloy, afdeling Zeist, 1912-1972
Roomsch Katholieke Werkliedenvereeniging Sint Joseph te Zeist, 1915-1996
Stichting Boschlust, 1964-1988
Stichting Doopsgezind Rusthuis Schaerweijde, 1948-1992
Stichting Zeister Anti Discriminatie Komitee ZADIK, 1984-1988
Stukken betreffende de collecties van zilverfabrieken in Zeist, 1903-1982
Vereeniging voor hulp aan kraamvrouwen te Zeist,
Vereniging Algemeene Ziekenverpleging te Zeist, 1898-1941
Vereniging De Ambachts-Avondschool te Zeist, 1905-1919
Vereniging De Princevlag, afdeling Zeist en omstreken, 1934-1939
Vereniging Openbare Christelijke Bibliotheek te Zeist, 1911-1984
Vereniging van Huis- en Grondeigenaren Midden Nederland en rechtsvoorgangers, 1936-1993
Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs te Zeist, 1889-1942
Veteranen Legioen Nederland, afdeling Zeist en omstreken, 1958-1961
Villa Ten Vijver, Aristoteleslaan 2, 1921-1961
Vleeskeuringskring Zeist/Openbaar slachthuis, 1924-1984
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie afdeling Zeist en omstreken, 1946-1991
Vrolik, dr. Agnietes, 1810-1894, 1848-1860
Wegen en wateren te Zeist, 1772-1922
Zeepfabriek De Duif (voorheen Chr. Pleines te Den Dolder), 1923-1939
Zeister Huishoudschool, 1914-1982
Zeister Philharmonisch Orkest, 1950-1991