Directory

Hoogheemraadschap Rijnland > Finding aid

1 - 100 / 261
Aarlanden, waterschap De
Achterof en De Putte, polders
Achterof, polder
Achthoven, polder
Ade, kadewaterschap
Aderpolder
Alpherpolder
Ambacht Katwijk
Ambacht Leiderdorp
Ambacht Middelburg
Ambacht Oegstgeest
Ambacht Randenburg
Ambacht Sassenheim
Ambachtspolder
Ambacht Stompwijk
Ambacht Valkenburg
Ambacht Veur
Ambacht Voorhout
Ambacht Voorschoten
Ambacht Wassenaar en Zuidwijk
Barrepolder
Beekpolder
Bent- en Delf of Generale polder
Benthuizer Noord- en Zuidpolder met de Benthornerpolder
Benthuizerpolder
Berg en Daal, polder
Binnenpolder
Binnenpolder
Blauwe polder
Bloemendaal, polder
Bloklandsche polder
Boekhorst, polder
Bonte Kriel, polder De
Bosch- en Gasthuispolder (en rechtsvoorgangers)
Bospolder
Boterhuis, polder
Broek en Simontjes, polder
Broekpolder
Broekvelden en Vettenbroek, polder
Bruimadese polder
Butterpolder
Buurterpolder
Campens- of Huiszitterpolder
Commissie tot bedijking en droogmaking van de Huiszitter- en Meeslouwerpolder
Commissie tot bedijking en droogmaking van De Putte
Concessionarissen der droogmaking van de plassen in de Korteraarsche en Bloklandsche polders
Damhouderpolder
De Oude Rijnstromen, waterschap
Dertigjarige separatie van de landen in de veen- en droogmakerij onder Oudshoorn
Doespolder
Driemanspolder
Drooggemaakte Akkersloot-, Hertogs- en Blijverspolders
Drooggemaakte Geer- en Kleine Blankaardpolder
Drooggemaakte Gelderswoudsche polder
Drooggemaakte Grote Polder
Drooggemaakte polder aan de Westzijde te Aarlanderveen
Drooggemaakte Putte, polder De
Drooggemaakte Veender- en Lijkerpolder
Duivenvoordse-Veenzijdse polder (en rechtsvoorgangers)
Elleboogse en Stompwijkse Verlaten, waterschap De
Elsbroekerpolder
Elsgeest, polder
Floris-Schouten-Vrouwenpolder
Frederikspolder
Gecombineerde Huiszitter- en Meeslouwerpolder
Gecombineerde Starrevaart- en Damhouderpolder
Geconsenteerde Veen- en Droogmakerij in de Vlietpolder
Geer- en Buurtpolder
Geerpolder
Geerpolder
Gelderswoudse polder (en rechtsvoorgangers)
Gemenewegse polder
Generale bepoldering onder Zoetermeer
Generale polder onder Hazerswoude
Gnephoek, polder
Gogerpolder
Gouwelanden, waterschap De
Gouwepolder
Griet- en Vriesekoopsche polder
Groenendijk, polder
Groote Blankaartpolder
Groote Heilige-Geestpolder
Groote polder
Groote Westeindsche polder
Groot-Haarlemmermeer, waterschap
Groot-Hemmeerpolder
Grote polder
Haarlemmermeerpolder
Haasbroek, polder
Hazerswoudsche Droogmakerij, polder De
Heilige-Geestpolder
Hellegatspolder
Hemmeerpolder
Herenwegse polder
Hillegom, waterschap
Hofpolder
Hofpolder (Zoeterwoude)
Hogenwaardse polder
Hogeveense polder
Hondsdijkse polder