Directory

Archief Eemland > Finding aid

1 - 100 / 606
Adviescommissie tot zuivering van het politiepersoneel te Soest, 1945
Adviescommissie voor de Verkeersveiligheid te Woudenberg, 1971-1978
Adviescommissie voor de voorbereiding en uitvoering van bouwplannen te Woudenberg, 1971-1974
Adviescommissie voor de zuivering van het gemeentepersoneel te Amersfoort, 1945-1947
Adviescommissie voor onderwijsaangelegenheden te Amersfoort, 1947-1949
Adviescommissie 'Woonruimtewet 1947' te Woudenberg, 1947-1970
A.H. Meijer, patholoog anatoom op het Pathologisch Anatomisch Laboratorium, vanaf 1987 Stichting Pathologisch Anatomisch Laboratorium voor Amersfoort en Omstreken, 1990
A.J. van Dam, alias Van der Grinten te Amersfoort, 1945-1955
Album ter gelegenheid van het afscheid van mej. J. van Lessen als hoofd van de openbare meisjesschool, 1920
Algemeen vertegenwoordigend comité der plaatselijke belangen voor de tramweg Baarn-Soest-Amersfoort-Ede, 1908-1926
Algemene Nederlandse Grafische Bond, afdeling Amersfoort, 1894-1982
Algemene Stadsarmenschool te Amersfoort, 1833-1860
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Amersfoort, 1811-1973
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Baarn, 1811-1966
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand te De Vuursche, 1811-1857
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Eemnes, 1811-1984
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Leusden, 1811-1969
Ambtenaar van de burgerlijke stand te Renswoude, 1811-1986
Ambtenaar van de burgerlijke stand te Soest, 1811-1960
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Stoutenburg, 1811-1969
Ambtenaar van de burgerlijke stand Woudenberg, 1811-1980
Amersfoort British Club, 1954-1997
Amersfoort in C, 2004-2008
Amersfoortse Contactcommissie (A.C.C.), (1897)1970-2009
Amersfoortse Culturele Raad, 1970-1988
Amersfoortse IJsvereniging AIJV te Amersfoort, 1921-2014
Amersfoortse Klokkenspelvereniging, 1948-1954
Amersfoortse Kunstkring, 1922-1946
Amersfoortse Lawntennisclub 'Amersfoort' (ALTA), 1923-1971
Amersfoortse Mixed Hockey Club, 1934-2008
Amersfoortse Reddingsbrigade, 1943-1972
Amersfoortse schietsportvereniging 'Prins Hendrik', 1906-2004
Amersfoortse Sportstichting, 1949-1957
Amersfoortse Zwem- en Polo Club (AZ
Amersfoorts Kunstenaarsgenootschap 'De Ploegh' (AKG 'De Ploegh'), 1937-2003
Amersfoorts Mannenkoor, 1907-2008
Archief Eemland, tot 2005 Gemeentelijke Archiefdienst Amersfoort, 1902-2018
Archief Schwitzner te Amersfoort, circa 1900-1974
Archiefstukken van F. Heykoop-van Schijndel te Amersfoort, 1975-1985
Archiefstukken van Handan Ugur te Amersfoort, 1983-1986
Archiefstukken van K. Tewarie te Amersfoort, 1994, 2003
Archief van Berç Cezveciyan te Amersfoort, 2003
Archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand te Duist, de Haar en Zevenhuizen, 1818-1857
Archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand te Hoogland, 1811-1973
Archief van de begrafenisonderneming Joh. Boshuizen te Amersfoort, 1977-1978
Archief van de burgemeester of kabinetsarchief te Baarn, 1830-1957
AV Triathlon te Amersfoort, 1984-2005
Baarnsche Bouwterrein Maatschappij, 1882-1892
Baarnse stichting voor lichamelijke opvoeding en sport, ook wel Sportstichting, 1966-1968
Baarnse Watersportvereniging 'De Eem', 1923-2003
Baarnse Zwem- en Badinrichtingen
Bank van Lening te Amersfoort, 1636-1875
Beheerders van de gemeentelijke begraafplaatsen te Amersfoort, 1829-1989
Beheerscommissie Centrale Accommodatie Eemnes 'Commissie De Hilt', 1978-1986
B.Elias als voorzitter van de redactiecommissie van de Stichting Amersfoortse Publicaties (SAP), 1991-2014
Bestuur der R.K. scholen te Amersfoort, sinds 1890 R.K. schoolbestuur van Amersfoort, uitgaande van de R.K. kerkbesturen van de parochie Sint Franciscus Xaverius en Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart, 1884-1940
Beweging 'Vrouwen voor Vrede' te Soest, 1981-1995
Bibliotheek van de Amersfoortse Zang- en Toneelvereniging, 1859-1911
Bioscoopcommissie, ook wel Plaatselijke Commissie van toezicht op de bioscopen te Baarn, 1947-1952
B.J. Lenting als lid van de Bescherming Burgerbevolking (BB), 1937-1998
Boek-, muziek-, papier- en kunsthandel G.G. Veenendaal te Amersfoort, 1904-1912
Bombazijnwerker Hendrik Harmensz. van Dortmunt te Amersfoort, 1670-1692
Bouwstroom te Achterveld, gemeente Leusden
Broederschap van O.L.V. van Kevelaer voor Amersfoort en omstreken, 1836-1951
Broederschap van St. Hubert te Amersfoort, 1754-1844
Bureau voor Steunverlening te Baarn, 1941-1943
Burgemeester J.Ch.I. van Niekerk te Eemnes, 1961-1962
Burgerlijk Armbestuur, later Instelling voor Maatschappelijk Hulpbetoon/Zorg te Soest, 1930-1964
Burgerlijk Armbestuur te Amersfoort, 1863-1933
Burgerlijk Armbestuur te Baarn, 1919-1942
Burgerweeshuis te Amersfoort, 1462-1993
Buurtvereniging Goed-Wonen, sinds 1926 Speeltuin- en Jeugdrecreatievereniging Het Soesterkwartier te Amersfoort, 1924-1985
Buurtvereniging Schimmelpenninck te Amersfoort, 1981-1988
Buurtvereniging St. Radboud te Amersfoort, 1945-1945
Capittel van Sint Joris te Amersfoort, 1390-2015
CDA Renswoude, 1949-1998
Centrale Amersfoortse Werkplaats voor Aangepast Arbeid (C.A.W.A.), 1953-1966
Charles Baron Nepveu en zijn zoon Jean Laurent Baron Nepveu, voornamelijk betreffende de huizen Boezemberg en 't Hoogje, later genaamd Berg en Dal te Amersfoort, 1696-1881
Christelijke Historische Unie (CHU)-Kiesvereniging Amersfoort, 1931-1958
Christelijke Jongelieden Voetbalvereniging (C.J.V.V.) te Amersfoort, 1920-2004
Christelijke Muziek- en Showband Juliana Amersfoort en jeugdafdeling Bernhard, 1945-1999
Christelijke Oratoriumvereniging 'Soli Deo Gloria' te Amersfoort, 1911-2012
Christelijke Schoolvereniging te Renswoude, 1885-1996
Christelijk Gereformeerde Kerk te Amersfoort (Ichthuskerk), 1893-2010
Christelijk Nationale Werkmansbond, afdeling Amersfoort, 1925-1950
CHU, afdeling Leusden, 1951-1980
Club 'Het Mierennest' te Amersfoort, 1927-1948
Club van Honderd van voetbalvereniging C.J.V.V. te Amersfoort, 1989-1998
Collectie A. Brons, 1946-1946
Collectie afzonderlijke archiefstukken uit archieven van Renswoude, 1790-1987
Collectie A.L.L.M. Asselbergs, wethouder te Amersfoort, 1973-2013
Collectie Amersfoortse bouwvergunningen, 1856-1990
Collectie Amersfoortse Zegels en Heraldiek, 1333-2000
Collectie B. de Feber te Amersfoort, 1943-1946, 1972
Collectie Bidprentjes, 1821-1963
Collectie Boekenoogen Amersfoort met aanvullingen van Hans Alkema, 1955-2015
Collectie bouwtekeningen van de architecten W.H. Kam, N.G. Kroes en H. Kroes, 1851-1929
Collectie Bronswerk, 1931-2002
Collectie Hooglandse bouwvergunningen, 1953-1973
Collectie J.D.H. van der Neut te Amersfoort, 1720-1970