Directory

Državni arhiv u Varaždinu > Finding aid

1 - 100 / 403
Banka i štedionica Krapinske Toplice
Biro za posredovanje rada u Varaždinu
Bolnica za tuberkulozu i bolesti pluća Bračak
Bratovština Tijela Kristova
Cehovi Varaždina
Ciglana "Osmi srpanj" Podrute
Đački dom Klanjec
Dom narodnog zdravlja Zabok
Dom starih i nemoćnih Koprivnica
Dom zdravlja Krapina
Društveni pravobranitelj samoupravljanja općine Krapina
Društveno poduzeće za preradu i promet drva i drvnih proizvoda "Lipa"
Drvno industrijsko poduzeće Đuramanec
Državna dječja kolonija Krapina
Državna građanska škola u Krapini
Državna mješovita pučka škola Radoboj
Državna mješovita pučka škola Šemnica Gornja
Državna opća niža srednja škola Krapina
Državna rudarska uprava Krapina
Državna seljačka gospodarska škola Začretje
Dvogodišnja škola za obrazovanje odraslih u Krapinskim Toplicama
"Elektra" Zagreb. Samostalno poduzeće i pogon Varaždin
"Finomehanika" poduzeće za preciznu mehaniku
Fond za stambenu izgradnju Krapina
Fond za stambenu izgradnju Pregrada
Fond za stambenu izgradnju Zabok
"Generalturist" turističko i saobraćajno poduzeće. Filijala Varaždin
Gimnazija Krapina
Gimnazija Varaždin
Golubovečki ugljenokopi
Građevinski kombinat "Zagorje"
Građevno, projektno, zanatsko stambeno poduzeće "Radnik"
Gradska tiskara i knjigovežnica "Mihovil Pavlek Miškina" Koprivnica
Gradski i općinski narodnooslobodilački odbori s područja Krapine i okolice
Gradsko električarsko poduzeće Koprivnica
Gradsko hotelsko ugostiteljsko poduzeće "Kalnik" Koprivnica
Gradsko poduzeće "Čistoća"
Gradsko poduzeće za upravljanje državnim zgradama Koprivnica
Gradsko poglavarstvo Varaždin
Gradsko pogrebno poduzeće Koprivnica
Gradsko slastičarsko poduzeće Koprivnica
Gradsko uslužno komunalno poduzeće "Komunal"
Industrija građevnog materijala "IGM"
Industrija pokućstva - "Mundus-Florijan Bobić"
Javno pravobranilaštvo kotara Krapina
Konjšćinski ugljenokopi Konjšćina
Kotarska nabavno-prodajna zadruga Krapina
Kotarska oblast Klanjec
Kotarska oblast Krapina
Kotarska oblast Pregrada
Kotarska oblast (Sresko načelstvo) Klanjec
Kotarska oblast(Sresko načelstvo) Krapina
Kotarska udružena poduzeća "Trudbenik" Koprivnica
Kotarski komitet NO Hrvatske Varaždin
Kotarski narodnooslobodilački odbori s područja Krapine i okolice
Kotarski rudnik "Strahinje" Krapina
Kotarski savez poljoprivrednih zadruga Klanjec
Kotarski savez poljoprivrednih zadruga Krapina
Kotarski savez Poljoprivrednih zadruga Ludbreg
Kotarski savez poljoprivrednih zadruga Varaždin
Kotarski savez poljoprivrednih zadruga Veliko Trgovišće
Kotarski savez poljoprivrednih zadruga Zlatar
Kotarski sud Krapina
Kotarski sud Krapina
Kotarski sud u Zlataru
Kotarski sud Zlatar
Kotarski zavod za socijalno osiguranje Varaždin
Kotarsko građevno poduzeće "Naprijed" Koprivnica
Kotarsko građevno poduzeće "Novator"
Kotarsko mlinsko poduzeće i pilana "Draše" Klanjec
Kotarsko privredno poduzeće Klanjec
Kotarsko sjemensko poduzeće Ludbreg
Kotarsko šumsko poduzeće "Kalnik"
"Kotka" konfekcija Krapina
Kraljevska kotarska oblast Krapina
Kraljevska kotarska oblast Pregrada
Kraljevski kotarski sud Krapina
Kraljevski kotarski sud u Zlataru
Krapinski ugljenokopi Krapina
Ljevaonica i tvornica armatura
"Mirna" ugljenokopno d.d. Zagreb - Ugljenik Radoboj
Mjesni narodni odbor Bedekovčina Gornja
Mjesni narodni odbor Bedenica
Mjesni narodni odbor Bednja
Mjesni narodni odbor Belec
Mjesni narodni odbor Bisag
Mjesni narodni odbor Bobovje
Mjesni narodni odbor Breznica
Mjesni narodni odbor Breznički Hum
Mjesni narodni odbor Brezova Gora
Mjesni narodni odbor Budinšćina
Mjesni narodni odbor Čukovec
Mjesni narodni odbor Cvetlin
Mjesni narodni odbor Doliće
Mjesni narodni odbor Dubrava Zabočka
Mjesni narodni odbor Duga Rijeka
Mjesni narodni odbor Đurmanec
Mjesni narodni odbor Gola
Mjesni narodni odbor Gotalovec
Mjesni narodni odbor Gotalovo