Directory

The National Archives of Estonia > Finding aid

1 - 100 / 16287
08.06.1961 seadusega väljasaadetute isikutoimikute kollektsioon
10. Jalaväerügement
10. Üksik Jalaväepataljon
10. Üksik Jalaväepataljon
10. Üksiku Jalaväepataljoni Allohvitseride Kogu
118. Eesti Kaardiväe Laskurdiviisi vastuluure osakond
11. Jalaväerügement
12. Armee Eesti Täidesaatev Komitee
13. armeekorpuse sõjatee etapi Tartu komandant
1.(63.) Eesti üksik Tagavara Laskurpolk
182. Laskurdiviisi poliitosakond
182. Laskurdiviisi Staap
1905.aasta selts
1940.-1950. aastatel väljasaadetud natsionalistide toimikute kollektsioon
1941. ja 1945. a küüditamistega seotud dokumentide kollektsioon
1949. aastal väljasaadetud kulakutega seotud dokumentide kollektsioon
1950. aastatel küüditatute rehabiliteerimisega seotud dokumentide kollektsioon
1951. aastal väljasaadetud jehhovistide arvestustoimikute kollektsioon
19. Maakaitsedivisjon
1. Brigaadi juhatus
1. Diviisi arst
1. Diviisi Inseneri Valitsus
1. Diviisi Intendantuur
1. Diviisi Kindlustustööde juhataja
1. Diviisi Loomalaatsaret
1. Diviisi õppekompanii
1. Diviisi Staap
1. Diviisi Staap
1. Diviisi Suurtükiväe juhatus
1. Diviisi Tagavarapataljon
1. Diviisi Tagavarapataljon
1. Diviisi Tallinna Tagavarapolk
1. Eesti jalaväepolgu staap
1. Eesti Jalaväepolk
1. Eesti SS Piirikaitse Rügement
1. Eesti Suurtükiväebrigaad
1. Jalaväebrigaadi Staap
1. Jalaväerügemendi Allohvitseride Kogu
1. Jalaväerügemendi Narva Garnisoni Sõdurite Kodu
1. Jalaväerügement
1. Jalaväerügement
1. jaoskonna tööinspektor
1. Lennuväedivisjon
1. Lennuväedivisjon
1. mai nimeline kolhoos
1. Masseerijate ja Hügienistide Ühing
1. Piiriküti Pataljon
1. Ratsapolk
1. Soome Vabatahtlike Salk
1. Suurtükiväegrupp
1. Suurtükiväepolgu 1. Kohalik Park
1. Suurtükiväepolgu Väljapatarei nr 1
1. Suurtükiväepolgu Väljapatarei nr 17
1. Suurtükiväepolgu Väljapatarei nr 2
1. Suurtükiväepolgu Väljapatarei nr 3
1. Suurtükiväerügement
1. Tallinna Kaitsepataljon
20. Eesti SS Vabatahtlik Diviis
21. Juuni nimeline kalurikolhoos
21. Juuni nimeline kalurikolhoos
21. juuni nimeline kolhoos
21. juuni nimeline kolhoos
249. Eesti Laskurdiviis
2. Diviisi Diviisikohus
2. Diviisi Insener
2. Diviisi Intendantuur
2. Diviisi Staap
2. Diviisi Suurtükiväe Allohvitseride Ühiskasiino
2. Diviisi Suurtükiväe juhatus
2. Diviisi Tagavarapataljon
2. Diviisi Tagavarapataljoni Sõjavälikohus
2. Eesti Jalaväepolk
2. Jalaväerügemendi Allohvitseride Kogu
2. Jalaväerügement
2. Jalaväerügement
2. jaoskonna tööinspektor
2. Kindluse Raskesuurtükiväe Divisjon
2. Lennuväedivisjon
2. Piiriküti Pataljon
2. Ratsapolk
2. Ratsaväepolgu Sõjavälikohus
2. Sõjaväe Hobuste Tagavara ja Laatsaret
2. Soomusrongirügement
2. Suurtükiväegrupi Ohvitseride Kogu
2. Suurtükiväegrupp
2. Suurtukiväepolgu 2. Kohalik Park
2. Suurtükiväepolgu ja 1. Kindluse Raskesuurtükiväe Divisjoni Jäädvustamise Selts
2. Suurtükiväepolgu Väljapatarei nr 10
2. Suurtükiväepolgu Väljapatarei nr 12
2. Suurtükiväepolgu Väljapatarei nr 4
2. Suurtükiväepolgu Väljapatarei nr 5
2. Suurtükiväepolgu Väljapatarei nr 7
2. Suurtükiväepolgu Väljapatarei nr 8
2. Suurtükiväepolgu Väljapatarei nr 9
2. Suurtükiväerügement
2. Suurtükiväerügement
2. Tallinna Kaitsepataljon
2. Üksik Jalaväepataljon
2. Viljandi Kaitsepataljon
3. Diviisi Diviisikohus