Directory

The National Archives of Estonia > Names

1 - 100 / 17059
10. Jalaväerügemendi Ohvitseride Kogu
10. Üksik Jalaväepataljon
10. Üksik Jalaväepataljon
10. üksiku Jalaväepataljoni Allohvitseride Kogu
10. üksiku Jalaväepataljoni Ohvitseride Kogu
10. Vene Sõjaväe Haigemaja
118. Eesti Kaardiväe Laskurdiviisi vastuluure osakond
11. Jalaväerügement
11. Vene Sõjaväe Haigemaja
12. Armee Eesti Täidesaatev Komitee
13. Armeekorpuse sõjatee etapi Tartu komandant
1.(63.) Eesti üksik Tagavara Laskurpolk
182. Laskurdiviisi poliitosakond
1905.aasta selts
19. Maakaitsedivisjon
1. Brigaadi juhatus
1. Diviisi arst
1. Diviisi Eesrinna Etapi Komandandi Valitsus
1. Diviisi Inseneri Valitsus
1. Diviisi Intendantuur
1. Diviisi Juhatuse Allohvitseride Kogu
1. Diviisi Kindlustustööde juhataja
1. Diviisi Laatsaret
1. Diviisi Loomalaatsaret
1. Diviisi õppekompanii
1. Diviisi Sidumise Salk
1. Diviisi Staabi Ohvitseride Kogu
1. Diviisi Staap
1. Diviisi Suurtükiväe 1. grupp
1. Diviisi Suurtükiväe 2. grupp
1. Diviisi Suurtükiväe Allohvitseride Kogu
1. Diviisi Suurtükiväe juhatus
1. Diviisi Suurtükiväe Ohvitseride Kogu
1. Diviisi Tagavarapataljon
1. Diviisi Tagavarapataljon
1. Eesti jalaväepolgu staap
1. Eesti Jalaväepolk
1. Eesti SS Piirikaitse Rügement
1. Eesti Suurtükiväebrigaad
1. Emade Nõuandla
1. Jalaväerügemendi Allohvitseride Kogu
1. Jalaväerügemendi Narva Garnisoni Sõdurite Kodu
1. Jalaväerügemendi Ohvitseride Kogu
1. Jalaväerügement
1. jaoskonna töökaitsekomissar
1. jsk. Sõjaväekohtu-uurija
1. Lennuväedivisjoni Allohvitseride Kogu
1. Masseerijate ja Hügienistide Ühing
1. Ratsapolk
1. Soome Vabatahtlike Salk
1. Soomusrongirügement
1. Suurtükipolk, Narva
1. Suurtükiväegrupi Allohvitseride Kogu
1. Suurtükiväegrupi Ohvitseride Kogu
1. Suurtükiväepolgu 1. Kohalik Park
1. Suurtükiväepolgu Väljapatarei nr 1
1. Suurtükiväepolgu Väljapatarei nr 17
1. Suurtükiväepolgu Väljapatarei nr 2
1. Suurtükiväepolgu Väljapatarei nr 3
1. Tallinna Kaitsepataljon
1. Tartu õpetajate seminar
1. Vene Punase Risti Laatsarett
1. Vene Sõjaväe Haigemaja
21. Juuni nimeline kalurikolhoos
21.juuni nim. kaluriartelli p-a/o (Tartu rajoon)
249. Eesti Laskurdiviis
2. Diviisi Diviisikohus
2. Diviisi Eesrinna Etapi Komandandi Valitsus
2. Diviisi Insener
2. Diviisi Intendantuur
2. Diviisi Külgehakkavate haiguste vastu võitlemise lendsalk
2. Diviisi Laatsaret (end.Tartu Sõjaväe Haigemaja)
2. Diviisi Sidumise Salk
2. Diviisi Staabi Allohvitseride Kogu
2. Diviisi Staabi Ohvitseride Kogu
2. Diviisi Staap
2. Diviisi Suurtükiväe 1. grupp
2. Diviisi Suurtükiväe 2. grupp
2. Diviisi Suurtükiväe Allohvitseride Kogu
2. Diviisi Suurtükiväe Allohvitseride Ühiskasiino
2. Diviisi Suurtükiväe juhatus
2. Diviisi Tagavarapataljon
2. Diviisi Tagavarapataljoni Sõjavälikohus
2. Eesti Jalaväepolk
2. Jalaväepolk
2. Jalaväerügemendi Allohvitseride Kogu
2. jaoskonna tööinspektor
2. jsk. Sõjaväekohtu-uurija
2.Kindluse Raskesuurtükiväe Grupp
2. Lennuväedivisjoni Allohvitseride Kogu
2. Lennuväedivisjoni Ohvitseride Kogu
2. Piirivalve Pataljon, Petserimaa
2. Ratsapolk
2. Ratsaväepolgu Sõjavälikohus
2. Soomusrongirügement
2. Suurtükiväegrupi Ohvitseride Kogu
2. Suurtükiväe Ohvitseride Kogu
2. Suurtukiväepolgu 2. Kohalik Park
2. Suurtükiväepolgu ja 1. Kindluse Raskesuurtükiväe Divisjoni Jäädvustamise Selts
2. Suurtükiväepolgu Väljapatarei nr 10