Directory

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Gnieźnie

CONTACT DETAILS (See moreSee less)
Visitor''s address: Jana III Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno
District:

-

Country:

Polska

E-mail address:
Webpage:
Telephone:
+48 61 426-18-17
Fax:
-
ACCESS & SERVICE INFORMATION (See moreSee less)
Opening hours:

poniedziałek - 9-15; wtorek - 9-15; środa - 9-15; czwartek - 9-15; piątek - 9-15 - (hour)

Access conditions: Accessible to the public
Disabled access: No facilities for disabled people available
Reproduction services: Reproduction services available
Digitisation service: Available
Photocopying service: Available
Photographic service: Available
Microfilming service: Available
Conservation laboratory: No conservation laboratory available
ARCHIVES & HOLDINGS DESCRIPTION (See moreSee less)
History of the archive:

Powiatowe Archiwum Państwowe w Gnieźnie powstało w 1952 roku. Swoim zasięgiem obejmowało wówczas miasto Gniezno oraz powiaty gnieźnieński, wągrowiecki i wrzesiński z województwa poznańskiego i powiat mogileński z województwa bydgoskiego. Jeszcze w 1952 r. powiat mogileński przekazano do kompetencji Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. W 1956 r. PAP w Gnieźnie przejął dodatkowo powiat jarociński. Pierwsze akta trafiły do archiwum gnieźnieńskiego w 1953 r. Już pod koniec lat pięćdziesiątych zasób wynosił 310 metrów bieżących i nadal wzrastał. W roku 1976 PAP w Gnieźnie zostało zlikwidowane. Początkowo cały zasób, tj. ok. 470 mb akt, planowano przenieść do Poznania. Ostatecznie, ze względu na brak miejsca, z pomysłu tego zrezygnowano. Pozostawiona w Gnieźnie placówka archiwalna ukonstytuowała się jako Archiwum Państwowe w Poznaniu Ekspozytura w Gnieźnie. Była jedną z pięciu ekspozytur działających w sieci archiwów podległych NDAP na terenie kraju. Pełniła w tym czasie de facto funkcję magazynu dla rzadko wykorzystywanych przez użytkowników materiałów archiwalnych. W 1996 r. Archiwum Państwowe w Poznaniu pozyskało na terenie Gniezna budynek przeznaczony na cele archiwalne. Z dniem 1 stycznia 1997 r. zarządzeniem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych powołany został gnieźnieński Oddział Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Date of the archives foundation: 1997-01-01
Archives act:

Zarządzenie nr 13 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 31 XII 1996 r. w sprawie utworzenia w Gnieźnie oddziału zamiejscowego Archiwum Państwowego w Poznaniu

Archive departments:

Oddział zamiejscowy Archiwum Państwowego w Poznaniu, bez wydzielonych komórek wewnętrznych.

Other information
Last update: 22.01.2015
Archival Material