Directory

Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Pile

CONTACT DETAILS (See moreSee less)
Visitor''s address: ppłk Aleksandra Kity 5, 64-920 Piła
District:

-

Country:

Polska

E-mail address:
Webpage:
Telephone:
+48 67 349-16-08
Fax:
-
Role of the archive:
Headquarters
ACCESS & SERVICE INFORMATION (See moreSee less)
Opening hours:

poniedziałek - 8-15; wtorek - 8-15; środa - 8-15; czwartek - 8-15; piątek - 8-15 - (hour)

Access conditions: Accessible to the public
Disabled access: No facilities for disabled people available
Reproduction services: Reproduction services available
Digitisation service: Available
Photocopying service: Available
Photographic service: Available
Microfilming service: Available
Conservation laboratory: No conservation laboratory available
ARCHIVES & HOLDINGS DESCRIPTION (See moreSee less)
History of the archive:

Archiwum w Pile istnieje od 1952 r. Swoim zasięgiem obejmowało początkowo ówczesne powiaty: chodzieski, czarnkowski, trzcianecki, złotowski oraz Piłę. Wraz z utworzeniem w 1975 r. województwa pilskiego teren działania znacznie się powiększył. Nastąpiły ponadto zmiany organizacyjne - Powiatowe Archiwum Państwowe w Pile zastąpione zostało Oddziałem w Pile Archiwum Państwowego w Poznaniu. Dziś, po kolejnej reformie administracyjnej, pilska placówka nadzoruje ten sam obszar co uprzednio, na który składają się powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, wałecki, wągrowiecki i złotowski. Obecne lokum to już czwarta siedziba naszego oddziału. Początkowo były to trzy pokoje w budynku pilskiego starostwa, potem dwa przy ul. Kilińskiego. Przejściowo archiwum mieściło się nawet w budynku przeznaczonym do rozbiórki. Od 1984 r. zajmowało murowany barak przy ul. Śniadeckich, który miał służyć dziesięć lat. W 2004 roku pilskie archiwum przeprowadziło się do siedziby z prawdziwego zdarzenia.

Date of the archives foundation: 1952-05-02
Archives act:

okólnik nr 26 NDAP z 1952 r. wynikający z zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z 14.01.1952 r. w sprawie sieci archiwalnej

Archive departments:

Oddział zamiejscowy Archiwum Państwowego w Poznaniu, bez wydzielonych komórek wewnętrznych.

Other information
Last update: 2011-01-14
Archival Material