Directory

Archiwum Państwowe w Lublinie

CONTACT DETAILS (See moreSee less)
Visitor''s address: Jezuicka 13, 20-950 Lublin
District:

-

Country:

Polska

E-mail address:
Webpage:
Telephone:
+48 81 532 80 71
Fax:
+48 81 528 61 46
Role of the archive:
Headquarters
ACCESS & SERVICE INFORMATION (See moreSee less)
Opening hours:

poniedziałek - Pracownia naukowa: 9-18, Punkt Obsługi Klienta: 9-17; wtorek - Pracownia naukowa: 9-18, Punkt Obsługi Klienta: 9-15; środa - Pracownia naukowa: 9-18, Punkt Obsługi Klienta: 9-15; czwartek - Pracownia naukowa: 9-18, Punkt Obsługi Klienta: 9-15; piątek - Pracownia naukowa: 9-18, Punkt Obsługi Klienta: 9-15; sobota - nieczynne; niedziela - nieczynne - (hour)

Access conditions: Accessible to the public
Disabled access: No facilities for disabled people available
Searchroom: --- places
Reproduction services: Reproduction services available
Digitisation service: Available
Photocopying service: Available
Photographic service: Available
Microfilming service: Available
Conservation laboratory: Conservation laboratory available
ARCHIVES & HOLDINGS DESCRIPTION (See moreSee less)
Extent of holdings: --- m
History of the archive:

Archiwum Państwowe w Lublinie zostało powołane na mocy dekretu Rady Regencyjnej z 31 lipca 1918 r. Rozpoczęło działalność 1 grudnia, gdy z Petersburga przyjechał do Lublina prof. Stanisław Ptaszycki, mianowany jego dyrektorem, a jednocześnie zaangażowany w nowo powstałym Uniwersytecie Lubelskim (późniejszy KUL). W okresie okupacji hitlerowskiej Archiwum zostało włączone w struktury niemieckie i podlegało Urzędowi Archiwalnemu (Archivamt) przy Urzędzie Okręgu Lubelskiego. Po zakończeniu okupacji Archiwum wznowiło działalność 27 lipca 1944 r. W latach 1952-1983 funkcjonowało pod nazwą Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie.

Date of the archives foundation: 1918-07-31
Archives act:

Reskrypt Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego o archiwach państwowych i opiece nad archiwaliami z dn. 31 lipca 1918 r. (Monitor Polski Nr 116, art. 44)

Archive departments:

Oddział I – gromadzenia i opracowania zasobu, Oddział II – informacji archiwalnej, Oddział III – nadzoru nad narastającym zasobem archiwalnym, Oddział IV – ewidencji i udostępniania, Pracownia konserwacji archiwalnej, Sekcja prac naukowych i edukacji archiwalnej, Dział finansowo-księgowy, Dział administracji i kadr. Oddział zamiejscowy w Chełmie, Oddział zamiejscowy w Kraśniku, - Oddział zamiejscowy w Radzyniu Podlaskim

Other information
Name of the archive (in other languages):

---

Last update: 2011-12-17
Archival Material