Directory

Državni arhiv u Bjelovaru

CONTACT DETAILS (See moreSee less)
Visitor''s address: Trg Eugena Kvaternika 3, 43000 Bjelovar
Country:

Hrvatska

E-mail address:
Webpage:
Telephone:
+385 43 244 487
+385 43 241 954
Fax:
+385 43 244 487
ACCESS & SERVICE INFORMATION (See moreSee less)
Opening hours:

07:00-15:00

Directions:

Državni arhiv u Bjelovaru nalazi se u samom središtu grada Bjelovara na Trgu Eugena Kvaternika 3 odmah uz crkvu Svete Terezije Avilske i pored Gradskog muzeja Bjelovar.

Access conditions: Accessible to the public
Disabled access: Facilities for disabled people are available
Terms of use:

Javno arhivsko gradivo dostupno je za korištenje sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima ( NN 105/97 ), Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva ( NN 67/99 ) i Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Bjelovaru.

Searchroom: 10 places
Archives research service:

Svim zainteresiranim strankama pružamo usluge dostupnosti javnom arhivskom gradivu u svrhu istraživanja, izradu ovjerenih preslika izvornih dokumenata, pružanja savjeta iz domene arhivske struke. Za gradivo sa ograničenim pravom korištenja potrebno je uputiti pismeni zahtjev ravnatelju Državnog arhiva u Bjelovaru. Svaki korisnik za korištenje arhivskog gradiva mora ispuniti zahtjevnicu za korištenjem arhivskog gradiva. Cjenik usluga Državnog arhiva u Bjelovaru nalazi se u prijemnoj kancelariji izvješen na vidljivom mjestu i usklađen je sa cjenikom Hrvatskog državnog arhiva.

Reproduction services: Reproduction services available
Conservation laboratory: No conservation laboratory available
ARCHIVES & HOLDINGS DESCRIPTION (See moreSee less)
Archival and other holdings:

Potkraj 2009. Arhiv je raspolagao s 1.250 arhivskh fondova i zbirki s ukupno 3.400 d/m arhivskoga gradiva. Najveći dio gradiva odnosi se na razdoblje nakon 1945, kada se zameće organizirana arhivska služba na području današnje djelatnosti Državnog arhiva u Bjelovaru. Najstariji zapis jest matična knjiga župe Štefanje nedaleko od Bjelovara iz 1685. Ostalo gradivo za razdoblje prije 1945. fragmenti su Bjelovarske vojne općine (1772-1871) te Križevačke i Đurđevačke graničarske pukovnije (1773-1871). Najveći dio gradiva, od 1945. do stvaranja Republike Hrvatske 1990, nastao je radom uprave i pravosuđa, prosvjetnih i kulturnih ustanova, društveno-političkih organizacija, gospodarskih tvrtki i drugih stvaratelja. Manji broj fondova potječe iz razdoblja samostalne Republike Hrvatske od 1990. do 2001. Gradivo koje posjeduje Arhiv sadrži podatke bitne za političku, gospodarsku i prosvjetno-kulturnu povijest bjelovarskoga kraja i šire regije, naročito nakon završetka Drugoga svjetskoga rata. Gradivo je pretežito pisano na hrvatskom jeziku, a manji broj fondova iz razdoblja Vojne krajine pisan je na njemačkom. Nekoliko fondova manjinskih čeških kulturno-obrazovnih ustanova nastalo je na češkom jeziku. U Arhivu se čuvaju vrijedne zbirke, kao što su Zbirka matičnih knjiga za razdoblje 1685-1965., Zbirka grbovnica, Zbirka razglednica, Zbirka pečatnjaka, Zbirka otisaka pečatnjaka, Zbirka filmskih plakata i Zbirka planova i nacrta sakralnih i svjetovnih objekata.

History of the archive:

Tradicija čuvanja spisa na području Bjelovarske županije veže se uz Čazmanski kaptol, osnovan 1232. kao vjerodostojno mjesto (locus credibilis). Čazmanski je kaptol zbog turskih prijetnji premješten početkom XVI. st. u Svibovec, 1601. u Zagreb, 1807. u Lepoglavu te 1811. u Varaždin. Na tom području nastalo je djelovanjem pavlina (Dobra kuća, Streza-Pavlin Kloštar, Garić u Moslavini) i franjevaca vrijedno arhivsko gradivo. Nakon ukinuća Vojne krajine u Slavoniji 1871. u arhiv Bjelovarske županije preuzeti su spisi Poglavarstva vojnoga komuniteta u Bjelovaru, kao i spisi Đurđevačke i Varaždinske graničarske pukovnije. Godine 1891. dograđuje se županijski arhiv. Uređena arhivska služba na području Bjelovarsko-bilogorske županije uvodi se tek nakon Drugoga svjetskog rata. Narodni odbor Kotara Bjelovar donosi rješenje o osnivanju Arhiva Kotara Bjelovar. Predviđena je nadležnost Arhiva i za kotare Daruvar i Križevci, osiguran prostor u zgradi tadašnjega kotara i zaposlena dvojica djelatnika – direktor i "arhivar". Osnivanje samostalne arhivske ustanove, nadležne za kotare Bjelovar, Križevci i Daruvar, potaknuli su 1960. i 1961. Državni arhiv NR Hrvatske u Zagrebu i Savjet za nauku i kulturu Narodne Republike Hrvatske. Do osnivanja Historijskog arhiva u Bjelovaru, arhivsku je službu na tom području obavljao Državni arhiv NR Hrvatske u Zagrebu. Temeljem Općega zakona o državnim arhivima (1950), uz suglasnost Savjeta za nauku i kulturu te Narodnoga odbora Kotara Križevci, Narodni odbor Kotara Bjelovar 10. V. 1961. donosi rješenje o osnivanju Historijskog arhiva u Bjelovaru. Naputkom Ministarstva kulture i prosvjete Historijski arhiv u Bjelovaru promijenio je naziv u Povijesni arhiv u Bjelovaru. Donošenjem novoga zakona o arhivskom gradivu (NN 105/1997), kojim su arhivi postali područne državne ustanove, Arhiv je 2. VI. 1998. upisom u sudski registar promijenio naziv u Državni arhiv u Bjelovaru.

Date of the archives foundation: 1961
Archives act:

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima

Archive building:

Radne i spremišne prostorije arhiva nalaze se u zgradi iz 1772. godine koja je prvobitno bila piaristički kolegij. Tijekom godina ulagalo se u rekonstrukciju zgrade kako bi se što više prilagodila arhivističkim standardima. Zbog potrebe za novim spremišnim prostorom počelo se sredinom 2002. godine sa gradnjom novog arhivskog spremišta, bruto površine 800 metara kvadratnih, u dvorištu arhiva, a zgrada je završena i useljena tijekom 2003.

Length shelf available: 4.000 m
Other information
Type of archive:

Regional archives

Last update: 20.08.2015