Directory

Državni arhiv u Vukovaru

CONTACT DETAILS (See moreSee less)
Visitor''s address: Županijska 5, 32000 Vukovar
Country:

Hrvatska

E-mail address:
Webpage:
Telephone:
+385 32 425 195
Fax:
+385 32 425 195
ACCESS & SERVICE INFORMATION (See moreSee less)
Opening hours:

8:00-14:00

Access conditions: Accessible to the public
Disabled access: Facilities for disabled people are available
Terms of use:

Javno arhivsko gradivo dostupno je za korištenje sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice DAVU.

Archives research service:

Arhivsko gradivo se trenutno koristi u Arhivskom sabirnom centru u Vinkovcima koji raspolaže s čitaonicom s 3 istraživačka mjesta. Stručno osoblje Arhiva pruža stručnu pomoć istraživačima u korištenju obavijesnih pomagala, naručivanju i istraživanju gradiva.

Other services:

U Arhivu se izrađuju fotokopije i digitalne preslike arhivskog gradiva.

ARCHIVES & HOLDINGS DESCRIPTION (See moreSee less)
Archival and other holdings:

U Državnom arhivu u Vukovaru čuva se preko 1900 metara dužnih gradiva u 243 fonda i zbirke, od kojih neki imaju veliko značenje za proučavanje političke, kulturne, vjerske i gospodarske prošlosti Vukovarsko- srijemske županije u razdoblju od 2. polovice 18. stoljeća pa do početka devedesetih godina 20. stoljeća i uspostave neovisne hrvatske države, odnosno, u razdoblju u kojem je na spomenutom prostoru postojalo i nestalo više državnih tvorevina: Habsburška Monarhija, Austro-Ugarska Monarhija, Kraljevstvo Srba Hrvata i Slovenaca, Kraljevina Jugoslavija, Nezavisna Država Hrvatska, Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija. Od značajnijih fondova i zbirki treba spomenuti: fond: Vinkovačka Gimnazija, fond: Kotarska oblast Vinkovci, fond: Kotarski narodni odbor Vinkovci, fond: Brodska imovna općina, zbirke: Zbirka projekata i isprava (od 1881. god.) i Zbirka zemljišnih knjiga (s početka 19. stoljeća) za Vinkovce, Vukovar i Županju, zbirke fotografija dr. Gradivo koje spomenuti fondovi sadrže pisano je hrvatskim i njemačkim jezikom te najvećim dijelom latiničnim pismom. Arhiv također raspolaže s većim i vrijednim knjižnim fondom, koji međutim tek treba srediti u skladu s propisima knjižničarske struke te veći njegov dio učiniti dostupnim za šire korištenje i proučavanje. Važno je istaći da je svo gradivo koje posjeduje Državni arhiv u Vukovaru i dalje smješteno u zgradi Arhivskog sabirnog centra u Vinkovcima budući objekt, koji je Grad Vukovar dodjelio Arhivu na korištenje, do sada nije prošao fazu rekonstrukcije i obnove. Spomenuto gradivo prikupljano je tijekom posljednja dva desetljeća od strane Arhivskog sabirnog centra u Vinkovcima i uglavnom potječe s područja bivših Općina Vinkovci i Županja, odnosno s područja koje tijekom Domovinskog rata nije bilo okupirano od strane Jugoslavenske narodne armije i vojske pobunjenih Srba. Većina gradiva s područja bivše Općine Vukovar, odnosno, Grada Vukovara, uništeno je ili otuđeno nakon okupacije.

Extent of holdings: 1900 m
Date of the archives foundation: 2007
Archives act:

Uredba Vlede RH

Archive building:

Sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima Grad Vukovar je Državnom arhivu u Vukovaru dodijelio na korištenje objekt koji se nalazi na adresi: Županijska 66. Budući da je riječ je o objektu koji je oštećen u ratnim razaranjima kojima je Vukovar bio izložen 1991. godine i koji u većoj mjeri ne udovoljava standardima i propisima o čuvanju i zaštiti arhivskog gradiva u arhivima, potrebno je na istome provesti radove povezane s obnovom i rekonstrukcijom u skladu s Glavnim projektom. Do provedbe spomenutih radova gradivo i stručni djelatnici Arhiva smješteni su u zgradi Arhivskog sabirnog centra u Vinkovcima.

Other information
Type of archive:

Regional archives

Last update: 21.08.2015