Directory

Državni arhiv u Varaždinu

CONTACT DETAILS (See moreSee less)
Visitor''s address: Trstenjakova 7, 42000 Varaždin
Country:

Croatia

E-mail address:
Webpage:
Telephone:
+385 42 332 500
Fax:
+385 42 332 508
ACCESS & SERVICE INFORMATION (See moreSee less)
Opening hours:

08:00-14:30

Access conditions: Accessible to the public
Disabled access: Facilities for disabled people are available
Terms of use:

Arhivsko gradivo dostupno je za korištenje sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice DAVŽ-a.

Archives research service:

Čitaonica Državnog arhiva u Varaždinu raspolaže s 15 radnih mjesta od čega 2 opremljena čitačima mikrofilma, 1 računalom koje omogućuju pristup bazi podataka s opisom arhivskog gradiva, a 3 radna mjesta je opremljeno priključcima za rad računalima tako korisnici mogu koristiti i svoja računala. U čitaonici se nalaze obavijesna pomagala fondova i zbirki DAVŽ-a i u njoj se uz arhivsko gradivo naručuje i koristi knjižna građa. Stručno osoblje u čitaonici zaprima zahtjevnice za korištenje arhivskog gradiva i knjižne građe; zahtjevnice za istraživanje; zahtjevnice za izdavanje ovjerenih preslika, potvrda i uvjerenja; narudžbe za izradu preslika izvornog i mikrofilmiranog gradiva te pružaju stručnu pomoć u korištenju obavijesnih pomagala i arhivskog gradiva. Naknade za usluge navedene u čl. 42 i 43 Pravilnika o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) naplaćuju se prema cjeniku DAVŽ-a.

Other services:

U prostorima Državnoga arhiva u Varaždinu organiziraju se tematske izložbe, predavanja za polaznike osnovnih i srednjih škola, te predstavljanja izdanja arhiva i srodnih kulturnih ustanova.

ARCHIVES & HOLDINGS DESCRIPTION (See moreSee less)
Extent of holdings: 8450 m
Archive building:

Sjedište Državnog arhiva u Varaždinu smješteno je u Pavlinskom marofu u Varaždinu, Trstenjakova 7. Sama je zgrada spomenik kulture, a podignuta je u drugoj polovici 18. st. U ovom su objektu smješteni radni prostori, čitaonica, izložbeni prostor i manji dio spremišnih prostora. U Varaždinu Arhiv ima još tri spremišna prostora od kojih je, u arhitektonskom smislu, najzanimljivija Žitnica grofova Celjskih iz 15.st. Ukupna površina prostora koji koristi Arhiv u Varaždinu iznosi 1848 m², od čega je 1127 m² spremišnog prostora.

Other information
Type of archive:

Regional archives

Last update: 21.08.2015
Archival Material