Directory

Državni arhiv u Šibeniku

CONTACT DETAILS (See moreSee less)
Visitor''s address: Velimira Škorpika 5, 22000 Šibenik
Country:

Hrvatska

E-mail address:
Telephone:
+385 22 312 514
Fax:
+385 22 312 514
ACCESS & SERVICE INFORMATION (See moreSee less)
Opening hours:

8:00-14:00

Directions:

Arhiv je privremeno smješten na adresi Velimira Škorpika b.b. u Šibeniku, u objektu br. 1 u nekadašnjoj vojarni Bribriskih knezova.

Access conditions: Accessible to the public
Disabled access: Facilities for disabled people are available
Terms of use:

Javno arhivsko gradivo dostupno je za korištenje sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice DAŠI.

Searchroom: 12 places
Archives research service:

Čitaonica raspolaže sa 12 radnih mjesta od čega je jedno opremljeno s čitačem mikrofilmova. U Čitaonici se nalaze inventari fondova i zbirki DAŠI i manja zbirka knjižnog gradiva (enciklopedije, priručnici, objavljena pomagala i gradivo, arhivski časopisi i ostala stručna i znanstvena literatura s područja arhivistike i srodnih znanosti). Korisnicima je omogućen pristup priključcima za rad na vlastitim računalima. Zaduženi djelatnik u čitaonici pruža stručnu pomoć u korištenju obavijesnih pomagala i naručivanju gradiva. Za savjetovanje u svezi s temom istraživanja i obavijestima o istraživačkim uslugama DAŠI korisnici se mogu obratiti stručnim djelatnicima arhiva preko korisničke službe. Istraživanje gradiva za potrebe stranaka naplaćuje se prema Cjeniku usluga DAŠI.

Other services:

• Za korisnike nije dopušteno izrađivati preslike obavijesnih pomagala, cjelovitih arhivskih fondova ili zbirki kao ni njihovih većih dijelova. • Za gradivo s ograničenim pravom korištenja potrebno je uputiti pismeni zahtjev ravnateljici DAŠI. • Za izradu preslika potrebno je popuniti posebnu zahtjevnicu. • U zahtjevnici za arhivsko gradivo do kraja 18. st. kao i za određene vrste arhivskoga gradiva (knjige, grafike, planovi, zemljovidi, fotografije i sl.) za koje nije dopuštena izrada fotokopija navodi se vrsta preslika. • U zahtjevnici ili na posebnom prilogu potrebno je naznačiti listove, odnosno stranice, te posebnim listićima obilježiti arhivsko gradivo za snimanje. • Pojedinome korisniku dopušteno je na fotokopirnom aparatu izraditi do 100 kopija tijekom jednog mjeseca. • Naknade za izradu preslika i vrste preslika utvrđene su Cjenikom usluga DAŠI. • DAŠI pridržava pravo odbiti izradu preslika iz zaštitnih ili drugih razloga. • Za izdavanje ovjerovljenoga prijepisa ili preslika naplaćuje se naknada prema Cjeniku usluga DAŠI. • Za korištenje arhivskoga gradiva u svrhu promidžbe, stjecanja dobiti kao i za umnažanje ili objavljivanje reprodukcija ili izvornoga arhivskog gradiva, potrebno je zatražiti posebno odobrenje arhiva.

ARCHIVES & HOLDINGS DESCRIPTION (See moreSee less)
Archival and other holdings:

Državni arhiv u Šibeniku čuva oko 1.500 dužnih metara arhivskog gradiva od 18. stoljeća do današnjih dana, raspoređenog u 211 arhivskih fondova i zbirki. Gradivo je najvećim dijelom nastalo djelovanjem tijela lokalne samouprave, pravosudnih tijela, prosvjetnih, kulturnih, zdravstvenih ustanova, javnih poduzeća i ostalih javnih službi, istaknutih pojedinaca i obitelji iz javnog i kulturnog života.

Extent of holdings: 1700 m
History of the archive:

Godine 1967. osnovan je Arhivski sabirni centar u Šibeniku. Djelovao je kao Odjel Povijesnog arhiva u Zadru (kasnije Državnog arhiva u Zadru) do osnivanja Državnog arhiva u Šibeniku 2007. godine.

Other information
Type of archive:

Regional archives

Last update: 21.08.2015