Directory

Državni arhiv u Sisku

CONTACT DETAILS (See moreSee less)
Visitor''s address: Frankopanska 21, 44000 Sisak
Country:

Hrvatska

E-mail address:
Webpage:
Telephone:
+385 44 525 060
Fax:
+385 44 540 860
ACCESS & SERVICE INFORMATION (See moreSee less)
Opening hours:

8:00-15:00

Directions:

Glavna arhivska zgrada: Frankopanska 21, Sisak Sabirni arhivski centar u Petrinji: Gundulićeva 1, Petrinja

Access conditions: Accessible to the public
Disabled access: Facilities for disabled people are available
Facilities for disabled people:

U glavnoj zgradi u Sisku ulaz za korisnike sa posebnim potrebama je omogućen, no, na žalost u Sabirnom arhivskom centru u Petrinji to nije slučaj. Gradivo koje se čuva u petrinjskom spremištu može se na zahtjev korisnika u određeno najavljeno vrijeme posjeta dovesti u čitaonicu u Frankopanskoj 21 u Sisku.

Terms of use:

Javno arhivsko gradivo dostupno je za korištenja sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Sisku.

Searchroom: 10 places
Archives research service:

Velika čitaonica u Sisku može primiti do 7 čitača, a mala 3. Čitaonica u Petrinji može primiti samo jednog čitača (uredski prostor). Velika čitaonica u Sisku opremljena je jednim mikročitačem i jednim računalom za potrebe korisnika. Mala čitaonica ima svu potrebnu opremu za očitanje audio i video zapisa kao i elektroničkih zapisa. Osoblje Arhiva pruža stručnu pomoć u korištenju informativnih pomagala kao i savjetovanje u svezi s temom istraživanja i obavijestima o istraživačkim uslugama Državnog arhiva u Sisku.

Exhibition:

Arhiv u Velikoj čitaonici u Sisku organizira povremene izložbe u skladu sa svojim godišnjim programom. Prostor i izložbeni inventar Arhiv u međuvremenu iznajmljuje za izložbe i druge sadržaje koji na dulji rok ne ometaju normalan rad čitaonice i to uz naknadu utvrđenu Cjenikom Arhiva. Kada nema drugih izložbenih sadržaja u čitaonici se može pogledati izloške arheoloških nalaza pronađenih na zemljištu Arhiva tijekom građevinskih radova (vlasnik Gradski muzej Sisak). U istom prostoru Arhiv organizira predavanja i tečajeve za arhivare, promocije vlastitih izdanja kao i projekcije filmskih zapisa.

Other services:

Za korisnike nije dopušteno izrađivati preslike obavijesnih pomagala, cjelovitih arhivskih fondova ili zbirki kao ni njihovih većih dijelova. Za gradivo s ograničenim pravom korištenja potrebno je uputiti pismeni zahtjev ravnatelju DASK. Na zahtjev korisnika, uz odobrenje ravnatelja, moguće je izraditi preslike odabranih dokumenata na koje ne postoji ograničenje korištenja uz naknadu propisanu Cjenikom DASK.

ARCHIVES & HOLDINGS DESCRIPTION (See moreSee less)
Archival and other holdings:

Državni arhiv u Sisku trenutno čuva u svojim spremištima 1830 dužnih metara gradiva raspoređenih u 903 fonda ili zbirke nastalog u rasponu od XVI. I XVII. stoljeća - otkad potječe nekoliko obiteljskih arhivskih fondova - pa do pisanih svjedočanstava najnovije povijesti prikupljenih na područjima koja su bila okupirana u razdoblju Domovinskoga rata 1991 - 1995. Najveći dio gradiva potječe iz razdoblja nakon Drugoga sjetskoga rata. Gradivo nastalo prije 1945. većim diijelom čine fondovi uprave, kao što je Vojni komunitet Petrinja 1753-1873, gradskih poglavarstava Kostajnice, Petrinje i Siska te kotarskih oblasti i općina s kraja XIX. i početka XX. stoljeća, kao i gradivo pravosudnih organa te prosvjetnih ustanova, ali i fragmenti gradiva gospodarskih čimbenika toga vremena. Gradivo Državnog arhiva u Sisku bitno je ponajprije za istraživanje lokalne povijesti područja za koje je Arhiv nadležan, ali i za istraživanje nekih povijesnih tema od značenja za područja središnje Hrvatske i šire, osobito s kraja XIX. i iz druge poslovice XX. st. Posebno treba istaknuti gradivo vrijedno za istraživanja Domovinskoga rata, odnosno života na okupiranim područjima 1991 - 1995.

Extent of holdings: 2860 m
History of the archive:

Na temelju članka 2. Općeg zakona o državnim arhivima iz 1950. godine, a u skladu sa Zaključkom Savjeta za kulturu i nauku Narodne Republike Hrvatske, Narodni odbor kotara Sisak 27. ožujka 1962. godine donosi Odluku o osnivanju Historijskog arhiva u Sisku. Gotovo četiri godine djeluje kao "podstanar" u zgradi Muzeja u Sisku, a 1966. seli u zgradu dodjeljenu od strane Skupštine općine Sisak koja je u razdoblju od 2003. do 2007. adaptirana i dograđena. Od 1966. Arhiv ima i Sabirni centar u Petrinji za prikupljanje gradiva sa područja Petrinja, a od 1999. do 2009. u Glini koristi privremeno dodjeljen prostor Grada Glina za interventno prikupljanje i preuzimanje najugroženijeg gradiva ostalog na području Gline nakon ratnih zbivanja.

Date of the archives foundation: 1962
Archives act:

Odluka o osnivanju Historijskog arhiva u Sisku

Archive building:

Glavna zgrada Arhiva u Sisku izgrađena je 1928. godine kao ugaona prizemnica od 250 četvornih metara korisnog prostora s privatnom i poslovnom namjenom (ugostiteljstvo) tadašnjeg vlasnika. Arhiv koristi ovu zgradu od 1966. godine, a u razdoblju od 2003. do 2008. izvršena je rekonstrukcija i dogradnja ove zgrade (projekt: N. Kondža, dia. i I. Vitasović dia, Studio A, Zagreb, 2002.) čime je prostor objekta povečan na 1600 četvornih metara. U prizemlju starog, rekonstruiranog dijela zgrade smješten je prijamni ured i uprava, mala čitaonica za audio i vizualno gradivo, pismohrana i dio spremišta. Mansarda starog objekta adaptirana je u radni prostor u kome je smješten Odjel za zaštitu arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva i Odjel za sređivanje i obradu arhivskog gradiva. Dogradnja je izvršena u dva dijela pri čemu je dvorišni dograđeni dio namjenjen isključivo za spremišne potrebe (tri etaže), a aneks do Frankopanske ulice u podrumskom i mansardnom dijelu ima spremišnu namjenu, a u prizemlju je smještena velika čitaonica Arhiva (ujedno i izložbeni prostor i prostor za predavanja i sl.) kao i stručna knjižnica Arhiva. Oba dograđena aneksa su armirano-betonske konstrukcije. Zgrada u kojoj je smješten Sabirni arhivski centar u Petrinji izgrađena je u 18. stoljeću u baroknom stilu. Arhiv koristi prostor u prizemlju ove zgrade (vlasništvo Grada Petrinja) veličine 120 četvornih metara. Sastoji se od jedne uredske prostorije (ujedno i čitaonica) dva spremišta i nusprostorija.

Other information
Type of archive:

Regional archives

Last update: 21.08.2015
Archival Material