Directory

Državni arhiv u Pazinu

CONTACT DETAILS (See moreSee less)
Visitor''s address: Vladimira Nazora 3, 52000 Pazin
Country:

Hrvatska

E-mail address:
Webpage:
Telephone:
+385 52 624 077
Fax:
+385 52 624 472
ACCESS & SERVICE INFORMATION (See moreSee less)
Opening hours:

Ponedjeljak – petak: od 8,00 do 14,00 Srijeda: od 8,00 do 18,00

Access conditions: Accessible to the public
Disabled access: Facilities for disabled people are available
ARCHIVES & HOLDINGS DESCRIPTION (See moreSee less)
Archival and other holdings:

Arhivsko gradivo DAPA pruža pregled istarske povijesti od 13. stoljeća do šezdesetih godina 20. stoljeća. Gradivo nastalo nakon tog razdoblja nalazi se u pismohranama stvaratelja ili imatelja arhivskog gradiva. DAPA potpunije čuva pisana svjedočanstva počevši od razdoblja u kojem je Istra bila podijeljena između utjecaja Mletačke Republike i njene uprave u jednom dijelu i austrijske uprave na području Pazinske knežije. Nakon pada Prejasne Kraljice Mora, 1797. godine, na povijesnoj suse pozornici smijenjivali Prva austrijska (1797.-1805.), Francuska (1806.-1813.), Druga austrijska (1813.-1918.), Talijanska uprava (1918-1943/(5)) itd. Arhivsko je gradivo na pozornici smjena različitih uprava imalo ulogu kazališnog zastora koje je ovisno o upravi mijenjalo boje i simbole, te je često i samo stradavalo. U spremištima na trima lokacijama, DAPA skrbi za 862 fonda i 12 zbirki, tj. oko 5.000 d/m arhivskog gradiva. Sačuvano je gradivo pisano najvećim dijelom latiničnim pismom, uz zanimljive i za hrvatsku povijest veoma bitne glagoljske zapise, a kako je arhivsko gradivo svjedok različitih uprava koje su se smjenjivale na našem području, u fondovima i zbirkama DAPA nalaze se različiti jezici.latinski, hrvatski, talijanski, njemački, francuski i slovenski jezik. Gradivo DAPA od izuzetne je važnosti za proučavanje istarske povijesti i odnosa u širem području s obzirom na mijenjanje upravnih i kulturnih utjecaja.

Extent of holdings: 4468 m
History of the archive:

Tradicija čuvanja arhivskog gradiva u Istri potječe još od 14. stoljeća, a o njoj svjedoče odredbe sadržane u statutima istarskih srednjovjekovnih općina, gradova i kaštela. Prvi ozbiljniji pokušaj osnivanja arhiva u Istri došao je od strane Zemaljskog sabora Markgrofovije Istre u Poreču (Dieta Provinciale del Margroviato dell'Istria), koji nakon 1871. godine započinje rad na prikupljanju izvornog arhivskog gradiva i izradi prijepisa, a sve to s ciljem osnivanja Pokrajinskog arhiva Istre. Prikupljanje gradiva za budući Pokrajinski arhiv nastavlja Istarsko društvo za arheologiju i domovinsku povijest (Societá Istriana di Archeologia e Storia Patria), no plan osnivanja arhiva nije uspio. Osnutkom Državnog arhiva u Trstu (Direzione di Archivio di Stato di Trieste) 1926. godine, u čijoj je nadležnosti bilo i područje istarske provincije, započinje razdoblje institucionalizirane skrbi nad arhivskim gradivom, a dio gradiva stvorenog radom istarskih institucija od razdoblja mletačke uprave nadalje preuzima se dijelom u tršćanski Arhiv. Inicijativa za osnivanjem arhiva sa sjedištem u Istri pokrenuta je u prvim godinama poslijeratnog razdoblja u sklopu aktivnosti vezanih za popisivanje i dokumentiranje ratnih šteta nad kulturnim dobrima, a koje su provođene pri Oblasnom narodnom odboru za Istru (1945-1947). Ipak, nakon 1945. godine, sve do osnutka DAPA, za prikupljanje gradiva s područja Istre nadležan je Državni arhiv u Rijeci, koji već 1948. godine započinje intenzivno prikupljanje arhivskog gradiva istarskih upravnih i pravosudnih tijela te tijekom razdoblja do osnutka istarskog arhiva sa sjedištem u Pazinu provodi osnovne aktivnosti vezane uz obradu i zaštitu gradiva. Većina tog gradiva vraćena je Državnom arhivu u Pazinu do 1991. godine. U sklopu strategija vezanih uz jačanje i razvoj arhivske službe, a u cilju stvaranja mreže arhiva na cijelom području tadašnje NR Hrvatske, sredinom 1950-ih godina donose se odluke vezane uz osnivanje arhiva i na područjima na kojima do sada nisu postojali. Narodni odbor Kotara Pula dana 20. listopada 1958. godine donosi Rješenje o osnivanju Kotarskog arhiva Kotara Pula sa sjedištem u Pazinu, u čijoj je nadležnosti hrvatski dio istarskog poluotoka, odnosno prostor tadašnjeg Narodnog odbora kotara Pula, a današnje Istarske županije. Arhiv je osnovan pod nazivom Istarski arhiv - Pazin. Područje nadležnosti istarskog arhiva nije se mijenjalo od njegova osnutka do danas, a naziv se mijenjao u tri navrata, a od 1997. godine djeluje kao Državni arhiv u Pazinu.

Archive building:

Prvi prostori u kojima je djelovao Arhiv nalazili su se u centru stare povijesne jezgre Pazina - pazinskom Kaštelu. Količina gradiva, koje se istovremeno vraćalo iz Rijeke i preuzimalo s terena od imatelja arhivskog gradiva s područja Istre, nadmašila je smještajne kapacitete prostora u Kaštelu, pa je već od sredine 1960-ih godina dio radnih prostora zajedno s upravom Arhiva smješten u zgradi nasuprot Kaštelu na Trgu Istarskog razvoda 2. S ciljem objedinjavanja djelatnosti unutar jednog namjenski opremljenog prostora, 1980. godine završena je obnova zgrade Prve hrvatske velike državne gimnazije u Pazinu, a od tada pa sve do danas uprava Arhiva i najveći dio radnih prostora zaposlenika nalazi se u ovoj zgradi, smještenoj u Ulici Vladimira Nazora 3. Spremišta arhivskog gradiva nalaze se i dalje na sve tri spomenute lokacije.

Other information
Type of archive:

Regional archives

Last update: 21.08.2015