Directory

Državni arhiv u Gospiću

CONTACT DETAILS
Visitor''s address: Kaniška 17, Gospić
Country:

Hrvatska

E-mail address:
Webpage:
Telephone:
+385 53 560 440
ACCESS & SERVICE INFORMATION (See moreSee less)
Opening hours:

9:00-14:00

Directions:

Državni arhiv u Gospiću nalazi se u Kaniškoj ulici 17 u strogom centru Gospića u pravcu kretanja prema zapadu odnosno Karlobagu. Pri izlasku s auto ceste kreće se lijevo do ulaska u Grad, odnosno do Katedrale Navještenja BDM, od Katedrale do Arhiva ima 3 minute pješice, a od Arhiva do autobusnog kolodvora 5 minuta.

Access conditions: Accessible to the public
Disabled access: Facilities for disabled people are available
Terms of use:

Za korisnike nije dopušteno izrađivati preslike obavijesnih pomagala, cjelovitih arhivskih fondova ili zbirki kao ni njihovih većih dijelova. Za gradivo s ograničenim pravom korištenja potrebno je uputiti pismeni zahtjev. Za izradu preslika potrebno je popuniti posebnu zahtjevnicu. Naknade za izradu preslika kao i izdavanje ovjerovljenih prijepisa ili preslika naplaćuju se prema Cjeniku usluga DAGS.

Archives research service:

U čitaonici se nalaze mikročitač, osobno računalo, televizor, VHS i DVD snimač što omogućava korištenje gradiva u nekonvencionalnom obliku kao što su mikrofilmovi, VHS kazete, digitalni zapisi i sl. U čitaonici se daje na korištenje i konvencionalno gradivo, arhivska obavijesna pomagala i knjižnično gradivo. Knjižnica je opremljena na način da bude dostupna širokom krugu korisnika. Osim zbirke stručne arhivističke literature u njoj je zastupljena i opća povijesna literatura, zatim zavičajna zbirka, službene publikacije, stare knjige i referentna zbirka s enciklopedijama, rječnicima, leksikonima i priručnicima različitog karaktera.

ARCHIVES & HOLDINGS DESCRIPTION (See moreSee less)
Archival and other holdings:

Arhiv je 2009. čuvao ukupno 187 fondova i 7 zbirki. Najveći dio gradiva odnosi se na fondove iz oblasti uprave i javnih službi te područja pravosuđa, odgoja i obrazovanja, društveno-političkih organizacija i gospodarstva. Svi fondovi i zbirke vrijedan su izvor za istraživanje upravne, političke, gospodarske, socijalne i kulturno-obrazovne povijesti na ovim područjima. Najstarije gradivo u Arhivu je Zbirka matičnih knjiga koja se često koristi za genealoška i demografska istraživanja. Ona osim matica i parica sadržava i stališe duša od kojih najstariji potječe iz prve polovice odnosno sredine 19. st. Od starijeg gradiva vrijedne su i ostale zbirke: kartografska, zbirka razglednica, fotografija i plakata od kojih svaka na svoj način pruža zanimljive detalje najskrivenijih kutaka prošlosti. Značajan je i osobni fond Gjure Horvata, velikog župana Županije ličko-krbavske u kojem je sadržana zanimljiva dokumentacija nastala tijekom 19. i početkom 20. st. Gradivo je pretežno pisano hrvatskim jezikom iako se u širokom opusu fondova i zbirki može pronaći dokumentacije na njemačkom, latinskom, mađarskom ili pak srpskom jeziku.

Date of the archives foundation: 30. rujna 1999.
Archives act:

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima

Other information
Type of archive:

Regional archives

Last update: 20.08.2015