Една мечта на много хора

Ние сме ентусиазиран международен екип, който работи за създаването на уеб услуга „едно гише", за да станат максимално най-достъпни европейските архиви. С колеги от цяла Европа работихме в близко сътрудничество, за да сбъднем тази мечта. Досега потребителите трябваше да посещават различни архивни уеб сайтове за своите изследвания, но Архивният портал на Европа ще им даде възможност да намират по-ефективно информация сред милионите архивни материали, съхранявани в стотици архивни институции. За първи път, европейските архиви си сътрудничат в такъв мащаб, а потенциалът, гарантиран от това сътрудничество е огромен както за специалистите, така и за потребителите.

Порталът на европейските архиви е едно от основните постижения на проектите АПЕнет и АПЕКС, подкрепяни от Европейската комисия от 2009 г. насетне, и в който от септември 2015 г. повече от 30 партньори по проекта представяшии и съответния брой европейски държави участвват. От 2015 г. Порталът на европейските архиви ще бъде поддържан и разработван от Фондацията на портала на европейските архиви, която понастоящем е финансово независима институция и подкрепяна от националните архиви на страните участнички. Тези от Вас, които се интересуват от повече информацция или от възможността да участват в портала или във фондацията, могат директно да разгледат сайта на фондацията: www.archivesportaleuropefoundation.eu.

Създаване и потенциал на портала на европейските архиви

През годините порталът на европейските архиви беше създаден и разработван под формата на колективно управление. И по-специално, ние положихме значителни усилия, за да изпълним общите европейски стандарти по международна схема XML , EAD (Encoded Archival Description), EAC-CPF (Encoded Archival Context –Corporate Bodies, Persons and Families), EAG (Encoded Archival Guide) и METS (Metadata Encoding and Transmission Standard), както и да създадем тулове за управление и публикуване на данни на различните европейски архивни институции.

 

Принципът на действие е прост: всеки партньор конвертира данните си в общ формат, преди да бъдат интегрирани в портала, прилагайки тул за подготовка на данни или он-лайн тул, който може да бъде намерен в края на страницата на портала. По този начин реализирането на конвертирането и тулът за валидиране (утвърждаване) се опират на международни стандарти, а проектът разработи стандарти, които са приложими от всички.

Подготовка за Европеана

Порталът на европейските архиви си сътрудничи и с Европеана, за да направи архивните материали по-достъпни за търсене с прилагане на подхода на засичане на домейните за он-лайн представяне на дигитални обекти на културни ценности от библиотеки, архиви, музеи и аудио-визуални колекции.  Ние сме стратегически важен партньор на Европеана и работим с тях, за да разработим обща дигитална инфраструктура за културното богатство от цяла Европа.